ซบใครได้บ้าง

 วงโซแมน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซบใครได้บ้าง โซแมน Soman TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ โซแมนเรียบเรียง: โซแมนสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

เป็นCแค่เพียงฝุ่นลอยเคว้งคว้Gางอยู่ใกล้เธอแค่ไหAmน ก็คง..ไม่เห็FนสำคัญทำCได้เพียงปลอบโยนเบา ๆGเมื่อเวลาเธอเหAmงาทุกข์ใจแค่นั้F

ก็แค่คนAmนอกสายตา คั่นเวลาGแค่ชั่วคราวตัวจริFงก็คือเขา ไม่ใช่ฉัCมอบทั้งใAmจ ยกให้ทั้งดวง แต่ว่าเธEmอให้เขาครองต้องตกFกลายเป็นรอง คืนกลับมาGแค่เศษใจ..G

อยู่ใกล้แล้วเขาไม่Cรัก ใกล้แล้วเธอก็โยนGทิ้งพอได้ใจกันก็ให้ลืมDmทุกสิ่ง ให้เราเป็นเพื่อนกัFฟังแล้วยิ่งเจ็บCช้ำ น้ำในตามันไหลGรินรักฉันกลายเป็นฝุ่นDmดิน เจ็บจริF(ซบGใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..)

Am G | F |

* | ** | *** |

ซบใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..

C | G |Dm | F |
C | G |Dm | F G |
Am G | F |Am G | F | G |

*** | *** |

ซบใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..ซบใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..คอร์ดเพลง ซบใครได้บ้าง โซแมน Soman TMG

เนื้อเพลง ซบใครได้บ้าง โซแมน Soman TMGเป็นแค่เพียงฝุ่นลอยเคว้งคว้าง อยู่ใกล้เธอแค่ไหน ก็คงไม่เห็นสำคัญ ทำได้เพียงปลอบโยนเบาๆเมื่อเวลาเธอเหงาทุกข์ใจแค่นั้น ก็แค่คนนอกสายตา คั่นเวลาแค่ชั่วคราว ตัวจริงก็คือเขา ไม่ใช่ฉัน มอบทั้งใจ ยกให้ทั้งดวง แต่ว่าเธอให้เขาครอง ต้องตกกลายเป็นรอง คืนกลับมาแค่เศษใจ อยู่ใกล้แล้วเขาไม่รัก ใกล้แล้วเธอก็โยนทิ้ง พอได้ใจกันก็ให้ลืมทุกสิ่ง ให้เราเป็นเพื่อนกัน ฟังแล้วยิ่งเจ็บช้ำ น้ำในตามันไหลริน รักฉันกลายเป็นฝุ่นดิน เจ็บจริง ซบใครได้บ้าง โฮ ซบใครได้บ้าง โฮ ซบใครได้บ้าง โฮ ซบใครได้บ้าง โฮ