ซบใครได้บ้าง

 ซบใครได้บ้าง วงโซแมน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ซบใครได้บ้าง - โซแมน Soman TMG

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

เป็นCแค่เพียงฝุ่นลอยเคว้งคว้Gางอยู่ใกล้เธอแค่ไหAmน ก็คง..ไม่เห็FนสำคัญทำCได้เพียงปลอบโยนเบา ๆGเมื่อเวลาเธอเหAmงาทุกข์ใจแค่นั้F

ก็แค่คนAmนอกสายตา คั่นเวลาGแค่ชั่วคราวตัวจริFงก็คือเขา ไม่ใช่ฉัCมอบทั้งใAmจ ยกให้ทั้งดวง แต่ว่าเธEmอให้เขาครองต้องตกFกลายเป็นรอง คืนกลับมาGแค่เศษใจ..G

อยู่ใกล้แล้วเขาไม่Cรัก ใกล้แล้วเธอก็โยนGทิ้งพอได้ใจกันก็ให้ลืมDmทุกสิ่ง ให้เราเป็นเพื่อนกัFฟังแล้วยิ่งเจ็บCช้ำ น้ำในตามันไหลGรินรักฉันกลายเป็นฝุ่นDmดิน เจ็บจริF(ซบGใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..)

Am G | F |

* | ** | *** |

ซบใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..

C | G |Dm | F |
C | G |Dm | F G |
Am G | F |Am G | F | G |

*** | *** |

ซบใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..ซบใครได้Am G | Fบ้าง โฮ..ซบใครได้บ้าง - โซแมน Soman TMG