สุดที่รักของคนอื่น

 สุดที่รักของคนอื่น I-ZAX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สุดที่รักของคนอื่น - I-ZAX

D | C A |
D | C A |

D | C A |
D | C A | A |

เรDา.. ไม่ควรพบA/C#กันจากวันนั้G/Bน.. ชีวิตไม่ง่ายดาDเธDอ.. ผิดใจกับเขA/C#ามาผ่านเข้ามG/Bา.. ในวันที่ฉันเหงาAใจ

ต่างก็เติGมความต้องกาA/Gบางอย่F#mางที่ขาดหBmายฉันและเธEmอ.. คล้าย ๆA จะผูกพัDนธ์ยิ่งพบเจอGยิ่งซึ้งใA/Gจ  ยิ่งใกF#mล้ขึ้นทุกวัBmยิ่งทำฉัEmนทรมาGนและคิดถึAง..

สุดที่รักGของคนอื่น  ที่รัF#mกของคนอื่นอย่าไปฝืEmน.. ให้มัAนเกินฝัD D7เมื่อเธอGต้องรักเขA/Gา  และเรF#mาต้องเลิกกัBmก่อนที่ฉัEmน..จะทำAเกินเลย

D Dmaj7 | C Bm A |

ใคDร.. ต้องมีใครสักA/C#คนหยุดเรื่องราG/Bว..ผิด ๆ เรื่องนี้สักAที

ก่อนที่มัGนจะลุกลาA/Gม.. เกินกว่F#mาจะห้ามไBmหวฉันและเธEmอ..คล้ายA ๆ ต้องจบกัDไม่พบเจGอให้เผลอใA/Gจ.. ไปมาF#mกกว่าทุกวัBmก่อนที่ฉัEmนจะลืมตัGวบอกว่ารัAก..

แต่สุดที่รัGกของคนอื่น  จำไว้F#mของคนอื่นอย่าไปฝืEmน.. ให้มัAนเกินฝัD D7เมื่อเธอGต้องรักเขA/Gา  และเรF#mาต้องเลิกกัBmก่อนที่ฉัEmน..จะเป็Aนคนเลว

D | C A |D | C A |

Bm | A |Em | D |
Bm | A |G | G D | Em A |

** |

เมื่อเธอGต้องรักเขA/Gา  และเรF#mาต้องเลิกกัBmก่อนที่ฉัEmน..จะเป็Aนคนเลว

D | C A | ( x4 ) | D |