สุดที่รักของคนอื่น

  I-ZAX   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุดที่รักของคนอื่น I ZAX

D | C A |
D | C A |

D | C A |
D | C A | A |

เรDา.. ไม่ควรพบA/C#กันจากวันนั้G/Bน.. ชีวิตไม่ง่ายดาDเธDอ.. ผิดใจกับเขA/C#ามาผ่านเข้ามG/Bา.. ในวันที่ฉันเหงาAใจ

ต่างก็เติGมความต้องกาA/Gบางอย่F#mางที่ขาดหBmายฉันและเธEmอ.. คล้าย ๆA จะผูกพัDนธ์ยิ่งพบเจอGยิ่งซึ้งใA/Gจ  ยิ่งใกF#mล้ขึ้นทุกวัBmยิ่งทำฉัEmนทรมาGนและคิดถึAง..

สุดที่รักGของคนอื่น  ที่รัF#mกของคนอื่นอย่าไปฝืEmน.. ให้มัAนเกินฝัD D7เมื่อเธอGต้องรักเขA/Gา  และเรF#mาต้องเลิกกัBmก่อนที่ฉัEmน..จะทำAเกินเลย

D Dmaj7 | C Bm A |

ใคDร.. ต้องมีใครสักA/C#คนหยุดเรื่องราG/Bว..ผิด ๆ เรื่องนี้สักAที

ก่อนที่มัGนจะลุกลาA/Gม.. เกินกว่F#mาจะห้ามไBmหวฉันและเธEmอ..คล้ายA ๆ ต้องจบกัDไม่พบเจGอให้เผลอใA/Gจ.. ไปมาF#mกกว่าทุกวัBmก่อนที่ฉัEmนจะลืมตัGวบอกว่ารัAก..

แต่สุดที่รัGกของคนอื่น  จำไว้F#mของคนอื่นอย่าไปฝืEmน.. ให้มัAนเกินฝัD D7เมื่อเธอGต้องรักเขA/Gา  และเรF#mาต้องเลิกกัBmก่อนที่ฉัEmน..จะเป็Aนคนเลว

D | C A |D | C A |

Bm | A |Em | D |
Bm | A |G | G D | Em A |

** |

เมื่อเธอGต้องรักเขA/Gา  และเรF#mาต้องเลิกกัBmก่อนที่ฉัEmน..จะเป็Aนคนเลว

D | C A | ( x4 ) | D |คอร์ดเพลง สุดที่รักของคนอื่น IZAX

เนื้อเพลง สุดที่รักของคนอื่น IZAXเรา ไม่ควรพบกัน จากวันนั้น ชีวิตไม่ง่ายดาย เธอ ผิดใจกับเขามา ผ่านเข้ามา ในวันที่ฉันเหงาใจ ต่างก็เติมความต้องการ บางอย่างที่ขาดหาย ฉันและเธอ คล้ายๆจะผูกพันธ์ ยิ่งพบเจอยิ่งซึ้งใจ ยิ่งใกล้ขึ้นทุกวัน ยิ่งทำฉันทรมานและคิดถึง สุดที่รักของคนอื่น ที่รักของคนอื่น อย่าไปฝืน ให้มันเกินฝัน เมื่อเธอต้องรักเขา และเราต้องเลิกกัน ก่อนที่ฉันจะทำเกินเลย ใคร ต้องมีใครสักคน หยุดเรื่องราวผิดๆเรื่องนี้สักที ก่อนที่มันจะลุกลาม เกินกว่าจะห้ามไหว ฉันและเธอคล้ายๆต้องจบกัน ไม่พบเจอให้เผลอใจ ไปมากกว่าทุกวัน ก่อนที่ฉันจะลืมตัวบอกว่ารัก แต่สุดที่รักของคนอื่น จำไว้ของคนอื่น อย่าไปฝืน ให้มันเกินฝัน เมื่อเธอต้องรักเขา และเราต้องเลิกกัน ก่อนที่ฉันจะเป็นคนเลว เมื่อเธอต้องรักเขา และเราต้องเลิกกัน ก่อนที่ฉันจะเป็นคนเลว