ถ้าฉันเป็นเขา

 Indigo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเขา INDIGO อินดิโก
ทำนอง/เรียบเรียง: บลู Indigoเนื้อร้อง: เอก Season Five, ยักษ์ Clash, บลู Indigoโปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Move Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

มอGงดูแววตาเธอที่ล่อAงลอยเหม่อกี่คราวที่เจF#mอ เธอก็มีรอยน้ำตGใจGที่เธอต้องเจ็บ เพราะรักเขAาเรื่อยมามันคงอ่อนล้F#mาจนเธอ..แทบจะล้มลG

ดูGก็รู้ว่าเธอคงให้เขAาทั้งใจไม่ว่าอะไF#mร ก็เต็มใจให้เขาทำGฉัGนก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำAในใจเจ็บช้ำแค่ไหF#mนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มอG

แต่เธอยังรักGอยู่เรื่อยมา ช้ำAอยู่เรื่อยมากับโลBmกที่เขาให้เธอแค่น้ำตBmกับฉันที่เห็Gนเธอมีค่า รัAกเธอมากกว่ากลับทำBmอะไรให้เธอไม่ได้เลBmย..

ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขGคนที่ยืนข้างเธAจะทำให้เธอได้เจอกับรักBmที่ไม่มีวันเสียใBmสลับให้คนที่คอยทำร้าGย ให้กลายเป็นคนไม่มีใคAให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รัBmกเธอ..ทั้งใBmจ ..

G | A |F#m | G |

ยิ่งGต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำ ๆA เท่าไรยิ่งทำให้ใF#mจฉันมันยิ่งทรมGานในGความเป็นจริงเธอมีเขAาทั้งใจและมีแต่เขF#mาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครอG

* | ** |

G | A |F#m | G |
G | A |Bm | Bm |

** |

G |คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเขา INDIGO อินดิโก

เนื้อเพลง ถ้าฉันเป็นเขา INDIGO อินดิโก มองดูแววตาเธอที่ล่องลอยเหม่อ กี่คราวที่เจอ เธอก็มีรอยน้ำตา ใจที่เธอต้องเจ็บ เพราะรักเขาเรื่อยมา มันคงอ่อนล้าจนเธอ แทบจะล้มลง ดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจ ไม่ว่าอะไร ก็เต็มใจให้เขาทำ ฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจ เจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มอง แต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมา ช้ำอยู่เรื่อยมา กับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตา กับฉันที่เห็นเธอมีค่า รักเธอมากกว่า กลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลย ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขา คนที่ยืนข้างเธอ จะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจ สลับให้คนที่คอยทำร้าย ให้กลายเป็นคนไม่มีใคร ให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอ ทั้งใจ ยิ่งต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำๆเท่าไร ยิ่งทำให้ใจฉันมันยิ่งทรมาน ในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจ และมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง