ถ้าฉันเป็นเขา

Indigo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถ้าฉันเป็นเขา - INDIGO

มอGงดูแววตาเธอที่ล่อAงลอยเหม่อกี่คราวที่เจF#mอ เธอก็มีรอยน้ำตGใจGที่เธอต้องเจ็บ เพราะรักเขAาเรื่อยมามันคงอ่อนล้F#mาจนเธอ..แทบจะล้มลG

ดูGก็รู้ว่าเธอคงให้เขAาทั้งใจไม่ว่าอะไF#mร ก็เต็มใจให้เขาทำGฉัGนก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำAในใจเจ็บช้ำแค่ไหF#mนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มอG

แต่เธอยังรักGอยู่เรื่อยมา ช้ำAอยู่เรื่อยมากับโลBmกที่เขาให้เธอแค่น้ำตBmกับฉันที่เห็Gนเธอมีค่า รัAกเธอมากกว่ากลับทำBmอะไรให้เธอไม่ได้เลBmย..

ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขGคนที่ยืนข้างเธAจะทำให้เธอได้เจอกับรักBmที่ไม่มีวันเสียใBmสลับให้คนที่คอยทำร้าGย ให้กลายเป็นคนไม่มีใคAให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รัBmกเธอ..ทั้งใBmจ ..

G | A |F#m | G |

ยิ่งGต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำ ๆA เท่าไรยิ่งทำให้ใF#mจฉันมันยิ่งทรมGานในGความเป็นจริงเธอมีเขAาทั้งใจและมีแต่เขF#mาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครอG

* | ** |

G | A |F#m | G |
G | A |Bm | Bm |

** |

G |ถ้าฉันเป็นเขา - INDIGO