ถ้าอ้ายหน้าใหม่

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าอ้ายหน้าใหม่ เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อภิวัฒน์ บุญเอนกเรียบเรียง: อภิวัฒน์ บุญเอนกสังกัดค่าย: คืนถิ่น สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0644322244

ถ้าอ้ายหน้าใหม่ น้องนางเอิงเอยสิมีใจให้อ้ายแนบ่น้อ

Em | D |D | Em |

Em | D |D | Em |

หน้Emาอ้ายบ่ขาวใส คำนาDงเลยบ่มีใจฮักCเจ้าเขาเอาไปD ฮู้อEmยู่อ้าEmยมันคนบ่หล่อ ขอเว่Dานำแนได้บ่เจ้Cาใช้ครีมหยังหนDอ ใจคือดำEmแท้

จอบAmซอมเบิ่ง แนมเบิ่Bmงเจ้าไปกับเขาบ่Cอยากกินฮอดข้าว ฮู้D | Dบ่..

ถ้าอ้ายหน้าใหEmม่ น้องนางเอิงเอDสิมีใจBmให้อ้ายแนบ่น้Emถ้าอ้ายรูปหล่Emอคือเขาฮักได้บ่Dอ้ายสิขBmอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้Em

ถ้าอ้ายหน้าใEmส น้องนางเอิงเอDสิมีใBmจให้อ้ายแนบ่น้Emถ้าอ้ายหน้าขาEmวออร่า ขอได้บ่Dอ้ายสิขอD ขอ ขอเจ้าเป็นแฟEm

Em | D |D | Em |
Em | D |D | Em |

อ้าEmยมันคนบ่หล่อ ขอเว่Dานำแนได้บ่เจ้Cาใช้ครีมหยังหนDอ ใจคือดำEmแท้

* | ** | *** |

Em | D |D | Em |
Em | D |D | Em |

* | ** | *** |

Em | D | D | Em | ( x2 )คอร์ดเพลง ถ้าอ้ายหน้าใหม่ เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

เนื้อเพลง ถ้าอ้ายหน้าใหม่ ครูเต้ย อภิวัฒน์ถ้าอ้ายหน้าใหม่ น้องนางเอิงเอย สิมีใจให้อ้ายแนบ่น้อ หน้าอ้ายบ่ขาวใส คำนางเลยบ่มีใจ ฮักเจ้าเขาเอาไป ฮู้อยู่ อ้ายมันคนบ่หล่อ ขอเว่านำแนได้บ่ เจ้าใช้ครีมหยังหนอ ใจคือดำแท้ จอบซอมเบิ่ง แนมเบิ่งเจ้าไปกับเขา บ่อยากกินฮอดข้าว ฮู้บ่ ถ้าอ้ายหน้าใหม่ น้องนางเอิงเอย สิมีใจให้อ้ายแนบ่น้อ ถ้าอ้ายรูปหล่อคือเขาฮักได้บ่ อ้ายสิขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้า ถ้าอ้ายหน้าใส น้องนางเอิงเอย สิมีใจให้อ้ายแนบ่น้อ ถ้าอ้ายหน้าขาวออร่า ขอได้บ่ อ้ายสิขอ ขอ ขอเจ้าเป็นแฟน อ้ายมันคนบ่หล่อ ขอเว่านำแนได้บ่ เจ้าใช้ครีมหยังหนอ ใจคือดำแท้