ถ้าอ้ายหน้าใหม่

เต้ย อภิวัฒน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถ้าอ้ายหน้าใหม่ - เต้ย อภิวัฒน์

ถ้าอ้ายหน้าใหม่ น้องนางเอิงเอยสิมีใจให้อ้ายแนบ่น้อ

Em | D |D | Em |

Em | D |D | Em |

หน้Emาอ้ายบ่ขาวใส คำนาDงเลยบ่มีใจฮักCเจ้าเขาเอาไปD ฮู้อEmยู่อ้าEmยมันคนบ่หล่อ ขอเว่Dานำแนได้บ่เจ้Cาใช้ครีมหยังหนDอ ใจคือดำEmแท้

จอบAmซอมเบิ่ง แนมเบิ่Bmงเจ้าไปกับเขาบ่Cอยากกินฮอดข้าว ฮู้D | Dบ่..

ถ้าอ้ายหน้าใหEmม่ น้องนางเอิงเอDสิมีใจBmให้อ้ายแนบ่น้Emถ้าอ้ายรูปหล่Emอคือเขาฮักได้บ่Dอ้ายสิขBmอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้Em

ถ้าอ้ายหน้าใEmส น้องนางเอิงเอDสิมีใBmจให้อ้ายแนบ่น้Emถ้าอ้ายหน้าขาEmวออร่า ขอได้บ่Dอ้ายสิขอD ขอ ขอเจ้าเป็นแฟEm

Em | D |D | Em |
Em | D |D | Em |

อ้าEmยมันคนบ่หล่อ ขอเว่Dานำแนได้บ่เจ้Cาใช้ครีมหยังหนDอ ใจคือดำEmแท้

* | ** | *** |

Em | D |D | Em |
Em | D |D | Em |

* | ** | *** |

Em | D | D | Em | ( x2 )ถ้าอ้ายหน้าใหม่ - เต้ย อภิวัฒน์