ตะเกียงดวงน้อย

 เคียส ตะเกียงดวงน้อย เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตะเกียงดวงน้อย - เคียส

G Am | Bm C |G G | G D |

กับเวลGา..ที่ยัAmงพอมีเหลืEmออยู่อยากให้โลกรู้G.. หัวใจDเหมือนไฟแผดเGผาที่ผ่านมานั้Emนเคยคิดคร่ำครวDอยากจะหวGนย้อนคืDนวันเก่EmชีวิตเรAmา.. เปรียบดังตะเกียงดวงน้อD

ได้เจอเธGอ.. เหมือนดัBmงได้พบโลกใหEmม่อบอุ่นสดใสG หัวใจDเหมือนนกโบยGบินมีเธอนั้Emนเป็นเพื่อนร่วมทาDความอ้างว้าGงมลาDยไปสิ้Emตะเกียงดวงนี้Am..สาดแสDงเหมือนดวงตะวัG

แต่บทสุดท้Emาย..เหมือนดังฟ้Dาดินกลั่นแกBm Emล้งเปลี่ยนแปลงผลักไAmส..หัวใจDให้แตกสลาGให้เรานั้นEmจำต้องแยกทาDความอ้างว้าGงเกาะกุDมหัวใจEmช่างโชคร้าAmยมีใคDรที่เป็นเหมือนเรG (D)

ตะเกียงดวงนี้G..ถึงคราAmอับแสงสว่าEmล่องลอยเคว้งคว้าGง..เหมือนดังDหิ่งห้อยราตGรีสิ่งที่เหลืEmอ สิ่งที่ยังอDยู่..คือหัวใจGอ่อนล้Dาเต็มที่EmจะมีใคAmร..เห็นใจDฉันบ้างหรือเปGล่า

G Am | Bm C |G Em | Am D | |
Em Bm | C G |Em Am | C G |

** |

จากวันนั้Gน..หัวใจAmมีแต่ความว่างEmเปล่าความเงียบเหGงา..เศร้าซึDมทุกข์ใจทุกข์กาGจะยอมทิ้Emงมันไว้ข้างทDางสร้างพลังGสร้างชีDวิตใหEmม่อาจมีใคAmร..เห็นใจDฉันบ้างสักคG

จะมีใคAmร..จุึุดไฟDให้คื่นมาGใหม่