ทะเลใจ

คาราบาว, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทะเลใจ - แอ๊ด คาราบาว

E | E |E | E |
E | E |E | E |

แม้Eชีวิตได้ผ่านเลยวัยC#m7แห่งความฝันวัAนที่ผ่านมBาไร้จุดหมEายฉัC#mนเรียนรู้เพื่ออยู่..เพียงตัG#mวและจิตใจเป็Aนมิตรแท้ที่ดีBต่อกัน..

E | E |E | E |

เหมืEอนชีวิตผันผ่าน..คืนวันC#m7อันเปลี่ยวเหงาตัวAเป็นของเรBา ใจของใคEมีC#mชีวิตเพื่อสู้..คืนวันG#mอันโหดร้ายคืAนที่ตัวกับใจBไม่ตรงกัE

    คืนนั้E7นคืนไหC#mน ใจแพ้ตัว B   คืนและวันอันน่Eากลัว ตัวแพ้ใจ C#m   ท่ามกลางแสงสีAศิวิไลซ์ F#m   อาจหลงทางไปไม่ยาBกเย็น

 E7   คืนนั้นคืนไหC#mน ใจเพ้อฝัน B   คืนและวันฝันไปE..ไกลลิบโลก C#m   ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอG#dim7ยแรงลมโบก F#m   พออับโชค ตกลงกลาBงทะเลใจ

E | E |E | E |

ทุกEชีวิตดิ้นรนค้นหC#mาแต่จุดหมายใจAในร่างกาBยกลับไม่เจEทุC#mกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจG#mนำพร่ำเพ้อAาหัวใจให้เจBอ ก็เป็นสุข

E | E |E | E |
E | C#m |A B | E |
C#m | G#m |A B | E |

** | *** | * |

ฉัC#mนเรียนรู้เพื่ออยู่..เพียงตัG#mวและจิตใจเป็Aนมิตรแท้ที่Bดีตลอดกาล..

E | E |E | E |ทะเลใจ - แอ๊ด คาราบาว