แทบบ้า

 Syam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แทบบ้า SYAM (ไซแอม)
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am | G |Bm | Em |
Am | G | B |

เธEmอบอกมา..ว่าเธDอหมดใจ  ใคCรจะไปรับได้GเธEmอบอกมา..ว่าไม่Dมีใจให้ฉัCแค่เธEmอจะลา น้ำตDาจะไหล ใครCจะทนรับได้GเธEmอจะไป แล้วฉัDนจะทำยังไงC

อยากให้เธอได้ยิAmน  อยากให้เธอได้ฟัGแค่ในใจของฉัBmนอยากระบาEmแค่ให้เธอได้ยิAmน  แค่ให้เธอได้ฟัGแค่ให้เธอได้รู้B..

   ฉันร้อCงแทบบ้D   ให้มันรู้Gไปว่F#mาจะตายEmไหมที่เธอDบอก Am  ไม่รัก ไม่อยาDกอะไรกับฉันGทั้งนั้น   ฉันร้อCงเกินกลั้D   เหมือนโดGนโรคร้าF#mย ใกล้ตาEmยทุกวัน D   ฉันขAmอแค่ให้ถึงวัDน..ที่ลืมเรื่องเธGอสักที

แค่เธอEmบอกมา ฉันเลDวอะไร  ที่ให้Cอภัยไม่ได้GเหตุผEmลอะไร  หรือเธDออยากไปแค่นั้Cไม่เหลืEmออะไร  ก็มีDแค่กาย.. กับใจCที่มันง่าย ๆGไม่Emมีเรา ไม่มีDอะไรทั้งนั้Cน..

* | ** |

Am | G |Bm | Em |
Am | G | B |

** |

   ฉันขAmอแค่ให้ถึงวัDน.. ที่ลืมหน้าเธอGสักที..

G | G | G |คอร์ดเพลง แทบบ้า SYAM (ไซแอม)

เนื้อเพลง แทบบ้า SYAM (ไซแอม)เธอบอกมาว่าเธอหมดใจ ใครจะไปรับได้ เธอบอกมาว่าไม่มีใจให้ฉัน แค่เธอจะลา น้ำตาจะไหล ใครจะทนรับได้ เธอจะไป แล้วฉันจะทำยังไง อยากให้เธอได้ยิน อยากให้เธอได้ฟัง แค่ในใจของฉันอยากระบาย แค่ให้เธอได้ยิน แค่ให้เธอได้ฟัง แค่ให้เธอได้รู้ ฉันร้องแทบบ้า ให้มันรู้ไปว่าจะตายไหมที่เธอบอก ไม่รัก ไม่อยากอะไรกับฉันทั้งนั้น ฉันร้องเกินกลั้น เหมือนโดนโรคร้าย ใกล้ตายทุกวัน ฉันขอแค่ให้ถึงวันที่ลืมเรื่องเธอสักที แค่เธอบอกมา ฉันเลวอะไร ที่ให้อภัยไม่ได้ เหตุผลอะไร หรือเธออยากไปแค่นั้น ไม่เหลืออะไร ก็มีแค่กาย กับใจที่มันง่ายๆไม่มีเรา ไม่มีอะไรทั้งนั้น ฉันขอแค่ให้ถึงวัน ที่ลืมหน้าเธอสักที