เทพธิดาใจมาร (อีผี)

 ก้อง ห้วยไร่  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เทพธิดาใจมาร (อีผี) ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: 216 studioติดต่องานแสดง: 0816745544

A# F/A | Gm Fm A# |D# Dm | Cm F |
A# F/A | Gm Fm A# |D# Dm | C7 F |

ถูกกล่าวหA#าจากเทพธิดา ว่าชาF/Aติชั่วจากเคยเป็นผัGmว เจ้าลดตำแหน่งเป็นแฟนFเก่าผู้ซาD#ยกะไห้เป็น ฆ่าอ้ายเลือดเย็Dmนด้วยคำเว่าเพิ่นมีผู้บ่าCmวกะอ้างว่าเฮานั้นหลาFยใจ

เจ็บปวดเกือบตายอีหA#ลี แต่ศักดิ์ศรีมันค้ำF/Aคอเกิดมาเป็นเพศพ่Gmอ แม่นสุดฝืนต้องทนDmได้ให้เจ้D#ามีความสุข แม้อ้ายสิทุกDmข์ในหัวใจสิบ่ทำร้าC7ย ทำลายความฮักของน้อFงนาง

แม้ข้างในจะปวA#ด คงนอนเลียแผลใDmอย่าเฮ็ดกับไGmผ ให้อ้ายเป็นคนเจ็บคนFเดียวเจ้าตั้งใจเอาเขD#า ถิ่มคนเคยให้เสีDmยวเคยเกิดมาโตคนเดีD#ยว สิอยู่คนเดีC/Eยวบ่ได้Fติ

ลูกผู้ซายคนนี้A# แม่นสิถืกคนส่Dmเป็นบักใจหมGmา มื้อที่นางฟ้าหัวใจFมารขออโหสิกรCmรมให้ชะนีผู้น่าสงสาDmมารยาที่ใช้มานาD#นขอให้มันตาC/EยไปกับFใจ

เจ็บปวดเกือบตายอีหA#ลี แต่ศักดิ์ศรีมันค้ำDmคอเกิดมาเป็นเพศพ่Gmอ แม่นสุดฝืนต้องทนFได้ให้เจ้Cmามีความสุข แม้อ้ายสิจุกDmในหัวใจสิบ่ทำร้าD#ย ทำลายความฮัC/Eกของน้อFง..นาง

A# F/A | Gm Fm A# |Cm Dm | D# C/E F |
A# F/A | Gm Fm A# |Cm Dm | D#m F |

* | ** | *** |

A# Dm | Gm F | Cm Dm | D# F | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง เทพธิดาใจมาร (อีผี) ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง เทพธิดาใจมาร (อีผี) ก้อง ห้วยไร่ถูกกล่าวหาจากเทพธิดา ว่าชาติชั่ว จากเคยเป็นผัว เจ้าลดตำแหน่งเป็นแฟนเก่า ผู้ซายกะไห้เป็น ฆ่าอ้ายเลือดเย็นด้วยคำเว่า เพิ่นมีผู้บ่าวกะอ้างว่าเฮานั้นหลายใจ เจ็บปวดเกือบตายอีหลี แต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ เกิดมาเป็นเพศพ่อ แม่นสุดฝืนต้องทนได้ ให้เจ้ามีความสุข แม้อ้ายสิทุกข์ในหัวใจ สิบ่ทำร้าย ทำลายความฮักของน้องนาง แม้ข้างในจะปวด คงนอนเลียแผลใจ อย่าเฮ็ดกับไผ ให้อ้ายเป็นคนเจ็บคนเดียว เจ้าตั้งใจเอาเขา ถิ่มคนเคยให้เสียว เคยเกิดมาโตคนเดียว สิอยู่คนเดียวบ่ได้ติ ลูกผู้ซายคนนี้ แม่นสิถืกคนส่า เป็นบักใจหมา มื้อที่นางฟ้าหัวใจมาร ขออโหสิกรรมให้ชะนีผู้น่าสงสาร มารยาที่ใช้มานานขอให้มันตายไปกับใจ เจ็บปวดเกือบตายอีหลี แต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ เกิดมาเป็นเพศพ่อ แม่นสุดฝืนต้องทนได้ ให้เจ้ามีความสุข แม้อ้ายสิจุกในหัวใจ สิบ่ทำร้าย ทำลายความฮักของน้องนาง