ที่หนึ่งไม่ไหว

 ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว ฟลุ๊ค ไอน้ำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุทธิพงษ์ วัฒนจังสังกัดค่าย: RS

G A | F#m Bm |Em | G A | G A |

 D  ฉันรู้ตัBmวดี..   Em  ว่าฉันไม่มีAความหมDาย   ให้เธอสนBmใจ     Em  จะเทียบอะไรAกับเขF#m   คนที่เธอBmโปรด  หมดใF#mจเธอคือเขBm   ฉันรู้EmและขอยอมรับโดยG Aดี

 D  ฉันไม่กล้Bmาหรอก    Em   เรียกร้องอะไรAจากเธD   ได้แต่นั่Bmงเหม่อ     Em  บ่นเพ้ออะไรAไปอย่างนี้F#m   เผื่อนกไBmด้ยิน  จะคาF#mบเอาคำนี้Bm   ไปบอEmกให้เธอรู้ความในAsus4 Aใจ..

ที่หนึ่งไม่ไหGว ฉันAเต็มใจขอเป็F#mนแค่ที่สอBmยอมEmเป็นคนสำรอAงตลอดไD D7ที่หนึ่งให้เขGา  ขอAที่สองให้ฉัF#mนจะได้ไหBmรบกวEmนเธอเกินไปEหรือเปล่A

 D  ขอแค่มีBmเธอ..   Em   ให้ฉันไว้เพ้Aอและแอบซึ้D   ไม่ต้องที่Bmหนึ่ง    Em  แค่ขอรักเธAอได้แบบเขF#m   เก็บไว้ในBmใจ  เผื่อว่F#mาเวลาเหBmงา   ฉันขEmอมีเธอไว้คิดAถึงก็พD (A) (G)

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |
F#m Bm | F#m Bm |
Em | A |

* | ** |

 F#m  เก็บไว้ในBmใจ  เผื่อว่F#mาเวลาเหBmงา   ฉันขEmอมีเธอไว้คิดAถึงก็พD A | Dอ..คอร์ดเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว ฟลุ๊ค ไอน้ำ

เนื้อเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว ฟลุ๊ค ไอน้ำฉันรู้ตัวดี ว่าฉันไม่มีความหมาย ให้เธอสนใจ จะเทียบอะไรกับเขา คนที่เธอโปรด หมดใจเธอคือเขา ฉันรู้และขอยอมรับโดยดี ฉันไม่กล้าหรอก เรียกร้องอะไรจากเธอ ได้แต่นั่งเหม่อ บ่นเพ้ออะไรไปอย่างนี้ เผื่อนกได้ยิน จะคาบเอาคำนี้ ไปบอกให้เธอรู้ความในใจ ที่หนึ่งไม่ไหว ฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สอง ยอมเป็นคนสำรองตลอดไป ที่หนึ่งให้เขา ขอที่สองให้ฉันจะได้ไหม รบกวนเธอเกินไปหรือเปล่า ขอแค่มีเธอ ให้ฉันไว้เพ้อและแอบซึ้ง ไม่ต้องที่หนึ่ง แค่ขอรักเธอได้แบบเขา เก็บไว้ในใจ เผื่อว่าเวลาเหงา ฉันขอมีเธอไว้คิดถึงก็พอ เก็บไว้ในใจ เผื่อว่าเวลาเหงา ฉันขอมีเธอไว้คิดถึงก็พอ