เทียนไขไฟฟ้า

 นุ้ย สุวีณา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เทียนไขไฟฟ้า นุ้ย สุวีณา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปาน ประกาศิตเรียบเรียง: ญา วงกล้วยสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

G# | Fm |C# | D# |
G# | Fm |A#m D# | A |

ฉันG#นั้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเทียนFmไขที่มีความหมาC#ยแค่เพียงเป็นบางครั้งD#คราเธG#อจุดฉันเพื่อคั่นเวลFmเมื่อตอนไฟฟ้A#mาไม่มาแล้วมืดดับไปD#

ยอมG#เผาตัวเองเปล่งแสงเพื่อเธFmเต็มใจเสมC#อ เพื่อเธอฉันทำด้วยใจD#แม้G#ว่าเธอจะมีเทียนไFmแต่ในหัวใA#mจของเธD#อก็รอไฟมA

อยากทำC#ให้มากกว่านี้ แต่มีCmค่าเพียงเท่านั้นอยากอยู่C#กับเธอนาน ๆ  แต่มันD#เป็นไปไม่ได้

เป็นแค่เทียนไขC# จะเทียบอะไรD#กับไฟฟ้FmฉันมันคงรกลูกตC#า เมื่อไฟฟ้ามD#าสว่างไสG#ก็เข้าใจดีC# ไฟมาD#แล้วเทียนต้องไFmแล้วเธอก็ดับเทียนไA#mข.. ที่แสC#งมีเพียงริบหรี่D#

เห็G#นน้ำตาเทียนหลั่งลงเป็นทาFmนี่คือเบื้องหลัC#งแสนเศร้าของความหวังD#ดีไฟG#ฟ้ามา ค่าเทียนไม่มีFmมาถึงวันนี้A#m.. เหลือเพีD#ยงแค่น้ำตาเG#ทียน

G# | Fm |C# D# | G# |

* | ** | *** |

C#อเธออย่ามองมาทางนี้Cmไม่อยากให้เธC#อ..ต้องมาD#เห็นน้ำตาG#เทียน..

G# |คอร์ดเพลง เทียนไขไฟฟ้า นุ้ย สุวีณา

เนื้อเพลง เทียนไขไฟฟ้า นุ้ย สุวีณาฉันนั้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเทียนไข ที่มีความหมายแค่เพียงเป็นบางครั้งครา เธอจุดฉันเพื่อคั่นเวลา เมื่อตอนไฟฟ้าไม่มาแล้วมืดดับไป ยอมเผาตัวเองเปล่งแสงเพื่อเธอ เต็มใจเสมอ เพื่อเธอฉันทำด้วยใจ แม้ว่าเธอจะมีเทียนไข แต่ในหัวใจของเธอก็รอไฟมา อยากทำให้มากกว่านี้ แต่มีค่าเพียงเท่านั้น อยากอยู่กับเธอนานๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ เป็นแค่เทียนไข จะเทียบอะไรกับไฟฟ้า ฉันมันคงรกลูกตา เมื่อไฟฟ้ามาสว่างไสว ก็เข้าใจดี ไฟมาแล้วเทียนต้องไป แล้วเธอก็ดับเทียนไข ที่แสงมีเพียงริบหรี่ เห็นน้ำตาเทียนหลั่งลงเป็นทาง นี่คือเบื้องหลังแสนเศร้าของความหวังดี ไฟฟ้ามา ค่าเทียนไม่มี มาถึงวันนี้ เหลือเพียงแค่น้ำตาเทียน ขอเธออย่ามองมาทางนี้ ไม่อยากให้เธอต้องมาเห็นน้ำตาเทียน