ตกเขียว

 ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตกเขียว ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ครูซัน

Gm | Gm |Cm | Cm |
Gm | Gm |Cm | Cm |

 Gm   มือน้อย ๆGm ฉันจับเขียน ก.ไก่D#    ปากน้อย ๆF เจ้าคอยไถ่ถาGm    ตีนน้อย ๆGm เจ้าคอยติดตาCm    คอยจดคอยจำDคำที่ครูสอนมา

Gm | Gm |Cm | Cm |
Gm | Gm |Cm | Cm |

 Gm   ตัวน้อย ๆGm ฉันสอนมากับมืD#    เจ้าไม่เคยดื้Fอ ฝึกปรือวิชGm    ภาพน้อย Gmๆ ที่เธอส่งมCm    ความปราถนDา โตมาจะเป็นครู

Gm | Gm |Cm | Cm | Gm |

 Gm   โอ้โอ อนCm D#าคต..     ใครกำหนดให้หD | Dนู    แต่ที่คCm D#รูรู้..        หนูจะเป็นคนD | Dดี

เมื่อจบไปแล้Gmว เธอไปอยู่ไหD#เอาเธอไปขาDยซ่องโสเภณีGmใจน้อย ๆGm แหลกไม่มีชิ้นดีCmเธออยากจะหนีDกลับคืนบ้านนGmความเป็นมนุGmษย์เขาหลุดหายไปไหD#จึงมาซื้อมาขาFย..เธอเป็นผักปลGmภาพน้อย Gmๆ แหลกยับไปกับตCmโหดร้ายนักหDนา เขาฆ่าเธอทั้งเป็Gm

G | Cm |D | Gm |
Gm | Cm F | D# D | Gm |

Gm | Cm | D | Gm |
Gm | Cm | D | Gm |

* | ** |

Gm | Cm | D | Gm | ( x2 ) | Gm |คอร์ดเพลง ตกเขียว ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์

เนื้อเพลง ตกเขียว ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์มือน้อยๆฉันจับเขียน กไก่ ปากน้อยๆเจ้าคอยไถ่ถาม ตีนน้อยๆเจ้าคอยติดตาม คอยจดคอยจำคำที่ครูสอนมา ตัวน้อยๆฉันสอนมากับมือ เจ้าไม่เคยดื้อ ฝึกปรือวิชา ภาพน้อยๆที่เธอส่งมา ความปราถนา โตมาจะเป็นครู โอ้โอ อนาคต ใครกำหนดให้หนู แต่ที่ครูรู้ หนูจะเป็นคนดี เมื่อจบไปแล้ว เธอไปอยู่ไหน เอาเธอไปขายซ่องโสเภณี ใจน้อยๆแหลกไม่มีชิ้นดี เธออยากจะหนีกลับคืนบ้านนา ความเป็นมนุษย์เขาหลุดหายไปไหน จึงมาซื้อมาขายเธอเป็นผักปลา ภาพน้อยๆแหลกยับไปกับตา โหดร้ายนักหนา เขาฆ่าเธอทั้งเป็น