ตกเขียว

 ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์ ตกเขียว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตกเขียว - ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์

Gm | Gm |Cm | Cm |
Gm | Gm |Cm | Cm |

 Gm   มือน้อย ๆGm ฉันจับเขียน ก.ไก่D#    ปากน้อย ๆF เจ้าคอยไถ่ถาGm    ตีนน้อย ๆGm เจ้าคอยติดตาCm    คอยจดคอยจำDคำที่ครูสอนมา

Gm | Gm |Cm | Cm |
Gm | Gm |Cm | Cm |

 Gm   ตัวน้อย ๆGm ฉันสอนมากับมืD#    เจ้าไม่เคยดื้Fอ ฝึกปรือวิชGm    ภาพน้อย Gmๆ ที่เธอส่งมCm    ความปราถนDา โตมาจะเป็นครู

Gm | Gm |Cm | Cm | Gm |

 Gm   โอ้โอ อนCm D#าคต..     ใครกำหนดให้หD | Dนู    แต่ที่คCm D#รูรู้..        หนูจะเป็นคนD | Dดี

เมื่อจบไปแล้Gmว เธอไปอยู่ไหD#เอาเธอไปขาDยซ่องโสเภณีGmใจน้อย ๆGm แหลกไม่มีชิ้นดีCmเธออยากจะหนีDกลับคืนบ้านนGmความเป็นมนุGmษย์เขาหลุดหายไปไหD#จึงมาซื้อมาขาFย..เธอเป็นผักปลGmภาพน้อย Gmๆ แหลกยับไปกับตCmโหดร้ายนักหDนา เขาฆ่าเธอทั้งเป็Gm

G | Cm |D | Gm |
Gm | Cm F | D# D | Gm |

Gm | Cm | D | Gm |
Gm | Cm | D | Gm |

* | ** |

Gm | Cm | D | Gm | ( x2 ) | Gm |