ทุกคนเคยร้องไห้

 ป้าง นครินทร์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

Cm D# | A# |
Cm D# | A# |

 Cm  ฉันไม่รู้เธอแบกรับD#อะไรไว้มากA#มาย Cm  เหมือนคล้าย ๆD# เธอปวดร้าวที่ข้างA#ใน   แต่ฉันCmรับรู้ถึงความD#กดดัน..   ที่เธอกลั้A#นน้ำตGmาเอาไCmว้   ดูเหมือนG#เธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแA#

จำได้ไหD#มวันแรก..ที่เธอA#เกิดมา เธอร้องCmไห้มันสื่อความหมาD#ยว่าเธอจะก้าวต่อไปA#..ในโลกใบนี้G#.. ใช่ไหG#ม..

อยากจะร้อD#ง ร้องเลA#ย ร้องไCmห้ ร้องออกมG#เธอD#จงเสียน้ำตA#า เพื่อเป็นการระบาG#โลกใบนี้D#..วกวA#น  ทุกCm ๆ คนก็เคยG#ร้องไห้ D#  ให้หยดน้ำตA#าสื่อความหมายให้G#เธออีกที G#  ว่าเธอคนนี้A#ยังสู้ไหว

Cm D# | A# |
Cm D# | A# |

 Cm  เธอบอกฉัน..ว่าไม่D#มีใครเข้าใจA#หรอก Cm  ไอ้ความช้ำชอD#กที่เธอต้องเจA#   แต่เธอรู้Cmบ้างไหม..ไม่ว่าD#ใคร ๆ   ก็ต้องเคA#ยน้ำตGmาล้นเCmอ่อ   แม้จะดูG#ว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตาA#

* | ** |

Cm D# | A# |
Cm D# | A# | A# |

** |

Cm D# | A# |
Cm D# | A# | A# |

ว่าเธอคนนี้ยังสู้ไหD#ว..คอร์ดเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย เหมือนคล้ายๆเธอปวดร้าวที่ข้างใน แต่ฉันรับรู้ถึงความกดดัน ที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ จำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมา เธอร้องไห้ มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไป ในโลกใบนี้ ใช่ไหม อยากจะร้อง ร้องเลย ร้องไห้ ร้องออกมา เธอจงเสียน้ำตา เพื่อเป็นการระบาย โลกใบนี้วกวน ทุกๆคนก็เคยร้องไห้ ให้หยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกที ว่าเธอคนนี้ยังสู้ไหว เธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอก ไอ้ความช้ำชอกที่เธอต้องเจอ แต่เธอรู้บ้างไหมไม่ว่าใครๆก็ต้องเคยน้ำตาล้นเอ่อ แม้จะดูว่าเขาเลิศเลอแค่ไหนก็ตาม ว่าเธอคนนี้ยังสู้ไหว