ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ

 เจมส์ เรืองศักดิ์ ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ - เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

B F#/A# | G#m F# |C#m | F# | B |

อยากจะBพบ.. อยากไปG#mหาอยากจะEเห็น.. หน้าเธD#mอทุก ๆ วัF#แม้ตอBนนี้.. เธอและG#mฉันจะไม่Eเหมือน.. เมื่อวัD#mนที่รักกัD#

เพราะตัวฉัG#mน..นั้นยัF#งคิดถึงFm7b5เธออยู่ในทุกC#m ๆ วัน..ที่ฉันF#ยังหายใจอยู่

B F#/A# | G#m F# |C#m | F# |

อยากกอBดเธอ.. อีกสัG#mกครั้งอยากบอEกรัก.. ให้เธD#mอได้ฟัF#อยากจะBหมุน.. นาฬิกG#mให้เวEลา.. ของเราD#mย้อนกลับหลัD#

* |

 B  แล้วเธอคิดถึF#/A#งฉันบ้างไหG#m   คิดF#ถึงฉันบ้าC#mงหรือเปล่า   ส่วนฉันคิดF#ถึงแทบทนไม่ไหว B  แล้วเธอเคยคิD#ดที่จะเปลี่G#mยนใจ   กลัG#บมาบ้างไหC#m   กลับมาให้F#ฉันกอด...อีกครั้ง

B F#/A# | G#m F# |C#m | F# |
B F#/A# | G#m F# |C#m | F# |

เพราะตัวฉัG#mน..นั้นยัF#งคิดถึงFm7b5เธออยู่ในทุกC#m ๆ วัน..ที่ฉันF#ยังหายGใจอยู่

 C  แล้วเธอคิดถึG/Bงฉันบ้างไหAm   คิดGถึงฉันบ้างDmหรือเปล่า   ส่วนฉันคิดGถึงแทบทนไม่ไหว C  แล้วเธอเคยคิEดที่จะเปลี่Amยนใจ   กลัAบมาบ้างไหDm   กลับมาให้Gฉันกอด...อีกครั้C

** |