ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ

 เจมส์ เรืองศักดิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
เนื้อร้อง: ศุภพจี ชยสมานนท์ทำนอง: ณฐพล ศรีจอมขวัญสังกัดค่าย: RS

B F#/A# | G#m F# |C#m | F# | B |

อยากจะBพบ.. อยากไปG#mหาอยากจะEเห็น.. หน้าเธD#mอทุก ๆ วัF#แม้ตอBนนี้.. เธอและG#mฉันจะไม่Eเหมือน.. เมื่อวัD#mนที่รักกัD#

เพราะตัวฉัG#mน..นั้นยัF#งคิดถึงFm7b5เธออยู่ในทุกC#m ๆ วัน..ที่ฉันF#ยังหายใจอยู่

B F#/A# | G#m F# |C#m | F# |

อยากกอBดเธอ.. อีกสัG#mกครั้งอยากบอEกรัก.. ให้เธD#mอได้ฟัF#อยากจะBหมุน.. นาฬิกG#mให้เวEลา.. ของเราD#mย้อนกลับหลัD#

* |

 B  แล้วเธอคิดถึF#/A#งฉันบ้างไหG#m   คิดF#ถึงฉันบ้าC#mงหรือเปล่า   ส่วนฉันคิดF#ถึงแทบทนไม่ไหว B  แล้วเธอเคยคิD#ดที่จะเปลี่G#mยนใจ   กลัG#บมาบ้างไหC#m   กลับมาให้F#ฉันกอด...อีกครั้ง

B F#/A# | G#m F# |C#m | F# |
B F#/A# | G#m F# |C#m | F# |

เพราะตัวฉัG#mน..นั้นยัF#งคิดถึงFm7b5เธออยู่ในทุกC#m ๆ วัน..ที่ฉันF#ยังหายGใจอยู่

 C  แล้วเธอคิดถึG/Bงฉันบ้างไหAm   คิดGถึงฉันบ้างDmหรือเปล่า   ส่วนฉันคิดGถึงแทบทนไม่ไหว C  แล้วเธอเคยคิEดที่จะเปลี่Amยนใจ   กลัAบมาบ้างไหDm   กลับมาให้Gฉันกอด...อีกครั้C

** |คอร์ดเพลง ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

เนื้อเพลง ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์อยากจะพบ อยากไปหา อยากจะเห็น หน้าเธอทุกๆวัน แม้ตอนนี้ เธอและฉัน จะไม่เหมือน เมื่อวันที่รักกัน เพราะตัวฉันนั้นยังคิดถึงเธออยู่ใน ทุกๆวันที่ฉันยังหายใจอยู่ อยากกอดเธอ อีกสักครั้ง อยากบอกรัก ให้เธอได้ฟัง อยากจะหมุน นาฬิกา ให้เวลา ของเราย้อนกลับหลัง แล้วเธอคิดถึงฉันบ้างไหม คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า ส่วนฉันคิดถึงแทบทนไม่ไหว แล้วเธอเคยคิดที่จะเปลี่ยนใจ กลับมาบ้างไหม กลับมาให้ฉันกอดอีกครั้ง เพราะตัวฉันนั้นยังคิดถึงเธออยู่ใน ทุกๆวันที่ฉันยังหายใจอยู่ แล้วเธอคิดถึงฉันบ้างไหม คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า ส่วนฉันคิดถึงแทบทนไม่ไหว แล้วเธอเคยคิดที่จะเปลี่ยนใจ กลับมาบ้างไหม กลับมาให้ฉันกอดอีกครั้ง