ต่อไปนี้

 เขียนไขและวานิช  สตริง  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ต่อไปนี้ เขียนไขและวานิช

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

 D  ต่อไปนี้F#m..   เธBmอ..  คงGไม่ต้องไปกับฉัD   ต่อไปF#mนี้..  เรBmา..  คงGคุยกันน้อยลDก็ความรัF#mก.. ของเรBmา.. เธอGทิ้งมันไว้ให้ฉัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เราGไม่ต้องไปด้วยกันเราไม่ต้องไปด้วยกัน

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

 D  ต่อไปนี้F#m..   เธBmอ..  คงGไม่ต้องไปกับฉัD   ต่อไปF#mนี้..  เรBmา..  คงGคุยกันน้อยลDก็ความรัF#mก.. ของเรBmา.. เธอGทิ้งมันไว้ให้ฉัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เราGไม่ต้องไปด้วยกัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เธอGไม่ต้องไปกับฉัน

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

 D  ต่อไปนี้F#m..   เธBmอ..  คงGไม่ต้องไปกับฉัD   ต่อไปF#mนี้..  เรBmา..  คงGคุยกันน้อยลDก็ความรัF#mก.. ของเรBmา.. เธอGทิ้งมันไว้ให้ฉัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เราGไม่ต้องไปด้วยกัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เธอGไม่ต้องไปกับฉันลำพัA/C#ง  ลำพัBmง  เราGไม่ต้องไปด้วยกัDลำพัA/C#ง  ลำพัBmง  เธอGไม่ต้องไปกับฉัน

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

เราไม่ต้องไปด้วยกัDคอร์ดเพลง ต่อไปนี้ เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง ต่อไปนี้ เขียนไขและวานิชต่อไปนี้ เธอ คงไม่ต้องไปกับฉัน ต่อไปนี้ เรา คงคุยกันน้อยลง ก็ความรัก ของเรา เธอทิ้งมันไว้ให้ฉัน เพียงลำพัง เพียงลำพัง เราไม่ต้องไปด้วยกัน เราไม่ต้องไปด้วยกัน ต่อไปนี้ เธอ คงไม่ต้องไปกับฉัน ต่อไปนี้ เรา คงคุยกันน้อยลง ก็ความรัก ของเรา เธอทิ้งมันไว้ให้ฉัน เพียงลำพัง เพียงลำพัง เราไม่ต้องไปด้วยกัน เพียงลำพัง เพียงลำพัง เธอไม่ต้องไปกับฉัน ต่อไปนี้ เธอ คงไม่ต้องไปกับฉัน ต่อไปนี้ เรา คงคุยกันน้อยลง ก็ความรัก ของเรา เธอทิ้งมันไว้ให้ฉัน เพียงลำพัง เพียงลำพัง เราไม่ต้องไปด้วยกัน เพียงลำพัง เพียงลำพัง เธอไม่ต้องไปกับฉัน ลำพัง ลำพัง เราไม่ต้องไปด้วยกัน ลำพัง ลำพัง เธอไม่ต้องไปกับฉัน เราไม่ต้องไปด้วยกัน