ต่อไปนี้

เขียนไขและวานิช, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ต่อไปนี้ - เขียนไขและวานิช

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

 D  ต่อไปนี้F#m..   เธBmอ..  คงGไม่ต้องไปกับฉัD   ต่อไปF#mนี้..  เรBmา..  คงGคุยกันน้อยลDก็ความรัF#mก.. ของเรBmา.. เธอGทิ้งมันไว้ให้ฉัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เราGไม่ต้องไปด้วยกันเราไม่ต้องไปด้วยกัน

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

 D  ต่อไปนี้F#m..   เธBmอ..  คงGไม่ต้องไปกับฉัD   ต่อไปF#mนี้..  เรBmา..  คงGคุยกันน้อยลDก็ความรัF#mก.. ของเรBmา.. เธอGทิ้งมันไว้ให้ฉัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เราGไม่ต้องไปด้วยกัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เธอGไม่ต้องไปกับฉัน

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

 D  ต่อไปนี้F#m..   เธBmอ..  คงGไม่ต้องไปกับฉัD   ต่อไปF#mนี้..  เรBmา..  คงGคุยกันน้อยลDก็ความรัF#mก.. ของเรBmา.. เธอGทิ้งมันไว้ให้ฉัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เราGไม่ต้องไปด้วยกัDเพียงลำพัA/C#ง เพียงลำพัBmง เธอGไม่ต้องไปกับฉันลำพัA/C#ง  ลำพัBmง  เราGไม่ต้องไปด้วยกัDลำพัA/C#ง  ลำพัBmง  เธอGไม่ต้องไปกับฉัน

D | A/C# |Bm | G |
D | A/C# |Bm | G |

เราไม่ต้องไปด้วยกัD