ทําได้เพียง

25hours, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทําได้เพียง - 25hours

D | A |Em | D/G |
D | A |Em | D/G |

นาDน..กว่าจะทำใจAกว่าจะเรียนรู้Emมันเป็นอย่างไรรักGของเธอกับฉันมันไม่ง่าDเมื่อวันเวลAา..ที่คอยสั่งสอEmนให้เราเข้าใจมันAตัดสินให้ต้อEmงลา

ฉันคงไม่โทAษที่เธอไปเพราCะว่าเข้าใจตลอดมA

หมดเวลาแล้Dว เธอคงต้องไปAแต่สิ่งที่เหลืEmอในใจยังอD/Gยู่คือความคิดถึDง..ที่เธอนั้นไม่Aรู้พูดไม่ได้Em.. ทำได้เพียAงแค่คิดถึงเธอ

D | A |Em | G |

ยอDม..อยู่กับความจริAแต่จะไม่ทิ้Emงเรื่องราวที่ดีฉัGนจะมีเธอไว้ในหัวใจDอยู่กับเวลAา..ที่มันยังหมุEmนให้ก้าวต่อไปแม้Aต้องเหงาสักเท่าEmไร

* | ** |

C | Em |A | Em |C | Em |

ฉันคงไม่โทษAที่เธอไป เพราCะว่าเข้าใจตลอดและEmยังเข้าใจตลอดมA

** | ** |

D | A |Em | D/G |D |