ทำได้เพียง

 25hours  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทำได้เพียง 25hours

D | A |Em | D/G |
D | A |Em | D/G |

นาDน..กว่าจะทำใจAกว่าจะเรียนรู้Emมันเป็นอย่างไรรักGของเธอกับฉันมันไม่ง่าDเมื่อวันเวลAา..ที่คอยสั่งสอEmนให้เราเข้าใจมันAตัดสินให้ต้อEmงลา

ฉันคงไม่โทAษที่เธอไปเพราCะว่าเข้าใจตลอดมA

หมดเวลาแล้Dว เธอคงต้องไปAแต่สิ่งที่เหลืEmอในใจยังอD/Gยู่คือความคิดถึDง..ที่เธอนั้นไม่Aรู้พูดไม่ได้Em.. ทำได้เพียAงแค่คิดถึงเธอ

D | A |Em | G |

ยอDม..อยู่กับความจริAแต่จะไม่ทิ้Emงเรื่องราวที่ดีฉัGนจะมีเธอไว้ในหัวใจDอยู่กับเวลAา..ที่มันยังหมุEmนให้ก้าวต่อไปแม้Aต้องเหงาสักเท่าEmไร

* | ** |

C | Em |A | Em |C | Em |

ฉันคงไม่โทษAที่เธอไป เพราCะว่าเข้าใจตลอดและEmยังเข้าใจตลอดมA

** | ** |

D | A |Em | D/G |D |คอร์ดเพลง ทำได้เพียง 25 hours

เนื้อเพลง ทำได้เพียง 25 hours นาน กว่าจะทำใจ กว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไร รักของเธอกับฉันมันไม่ง่าย เมื่อวันเวลา ที่คอยสั่งสอนให้เราเข้าใจ มันตัดสินให้ต้องลา ฉันคงไม่โทษที่เธอไป เพราะว่าเข้าใจตลอดมา หมดเวลาแล้ว เธอคงต้องไป แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่ คือความคิดถึง ที่เธอนั้นไม่รู้ พูดไม่ได้ ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ ยอม อยู่กับความจริง แต่จะไม่ทิ้งเรื่องราวที่ดี ฉันจะมีเธอไว้ในหัวใจ อยู่กับเวลา ที่มันยังหมุนให้ก้าวต่อไป แม้ต้องเหงาสักเท่าไร ฉันคงไม่โทษที่เธอไป เพราะว่าเข้าใจตลอด และยังเข้าใจตลอดมา