เธอจะยอมเป็นของฉันไหม

เอเซียร์ อาร์ สยาม, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอจะยอมเป็นของฉันไหม - เอเซียร์ อาร์ สยาม

F# | D#m |B | C# |

เธอF#อ่อนแอทั้งใจ อยากคุA#mยกับใครหรือเปล่าเธอBอย่าเก็บความเหBmงาเอาไว้F#เลยฉันF#ก็เหงาหัวใจ ถูกใคA#mรต่อใครเฉยเมยเราBต่างคนไม่เคBmยเป็นคนสำF#คัญ

เหมือD#mนกับโชคชะตา..ฉุดมืA#mอเรามาพบกันให้เธG#mอได้สบตาฉัBน  ให้ลอG#mงผูกพัG#7นสักครั้C#

เธอจะยอมF#เป็นของฉันไหมฉันจะได้D#mยอมเป็นของเธอเอาBหัวใจมาเจอกันที่ตรงC#กลางเธอจะยอมF#เป็นของฉันไหมฉันจะได้D#mยอมเธอทุกอย่างยอมBให้เรามีเราช่วยกันดูC#แลใจที่เหงา..และบอ(F#)บบาง

F# | C# |

เธอF#หนึ่งคนเข้าใจ หนึ่งควาA#mมห่วงใยก็พอเราBต้องอยู่เพื่อรBmอพอหรือF#ยังฉันF#จะมีแค่เธอ หากเธA#mอมีฉันข้าง ๆเราBจะอยู่บนทBmางที่สวยF#งาม

* | ** |

F# | B |Bm C# | C# |

ยอมBให้เรามีเราช่วยกันดูC#แลใจที่เหงา.. ตลอดF#ไป..