เธอจะยอมเป็นของฉันไหม

 เอเซียร์ อาร์สยาม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอจะยอมเป็นของฉันไหม เอเซียร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: สมพร รัตนไพรสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

F# | D#m |B | C# |

เธอF#อ่อนแอทั้งใจ อยากคุA#mยกับใครหรือเปล่าเธอBอย่าเก็บความเหBmงาเอาไว้F#เลยฉันF#ก็เหงาหัวใจ ถูกใคA#mรต่อใครเฉยเมยเราBต่างคนไม่เคBmยเป็นคนสำF#คัญ

เหมือD#mนกับโชคชะตา..ฉุดมืA#mอเรามาพบกันให้เธG#mอได้สบตาฉัBน  ให้ลอG#mงผูกพัG#7นสักครั้C#

เธอจะยอมF#เป็นของฉันไหมฉันจะได้D#mยอมเป็นของเธอเอาBหัวใจมาเจอกันที่ตรงC#กลางเธอจะยอมF#เป็นของฉันไหมฉันจะได้D#mยอมเธอทุกอย่างยอมBให้เรามีเราช่วยกันดูC#แลใจที่เหงา..และบอ(F#)บบาง

F# | C# |

เธอF#หนึ่งคนเข้าใจ หนึ่งควาA#mมห่วงใยก็พอเราBต้องอยู่เพื่อรBmอพอหรือF#ยังฉันF#จะมีแค่เธอ หากเธA#mอมีฉันข้าง ๆเราBจะอยู่บนทBmางที่สวยF#งาม

* | ** |

F# | B |Bm C# | C# |

ยอมBให้เรามีเราช่วยกันดูC#แลใจที่เหงา.. ตลอดF#ไป..คอร์ดเพลง เธอจะยอมเป็นของฉันไหม เอเชีย อาร์สยาม

เนื้อเพลง เธอจะยอมเป็นของฉันไหม เอเซีย อาร์ สยามเธออ่อนแอทั้งใจ อยากคุยกับใครหรือเปล่า เธออย่าเก็บความเหงาเอาไว้เลย ฉันก็เหงาหัวใจ ถูกใครต่อใครเฉยเมย เราต่างคนไม่เคยเป็นคนสำคัญ เหมือนกับโชคชะตาฉุดมือเรามาพบกัน ให้เธอได้สบตาฉัน ให้ลองผูกพันสักครั้ง เธอจะยอมเป็นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเป็นของเธอ เอาหัวใจมาเจอกันที่ตรงกลาง เธอจะยอมเป็นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเธอทุกอย่าง ยอมให้เรามีเรา ช่วยกันดูแลใจที่เหงาและบอบบาง เธอหนึ่งคนเข้าใจ หนึ่งความห่วงใยก็พอ เราต้องอยู่เพื่อรอพอหรือยัง ฉันจะมีแค่เธอ หากเธอมีฉันข้างๆเราจะอยู่บนทางที่สวยงาม ยอมให้เรามีเรา ช่วยกันดูแลใจที่เหงา ตลอดไป