เธอเข้าใจหรือเปล่า

 มาตัง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอเข้าใจหรือเปล่า มาตัง (Matung)
ทำนอง/เรียบเรียง: วัฒนกร ศรีวังเนื้อร้อง: สารภี ศิริสัมพันธ์โปรดิวเซอร์: สารภี ศิริสัมพันธ์, วัฒนกร ศรีวัง

D# A# | F Cm |D# A# | F |

 Gm  อาจจะเวิ่นเว้A#อ อาจจะเยอะไปF   อะไรCmที่ได้ทำเมื่อก่อGm   โปรดเถอะขอร้อA#ง อย่าไปสนใจF

 Gm  ที่เคยร่ำร้องA# ที่เคยอ้อนวอนF   อ่อนแCmอทำเหมือนมันจะตาย Gm  ฉุดดึงเธอไว้A#..ด้วยความเสียใจF

เธอเข้าใจหรือเปล่D#า.. คนที่ใจสลาFจะไปคาดหวังอะไรD#.. ให้มากมาFย..

ให้ฉันยินดีA#ที่ถูก..เททิ้งF/Aไปจุดนั้นวันนั้Gmนรู้สึก..มันยาDmกเกินไปเกินเรี่ยวแรD#งกำลังปิดบังความปวดร้าGmวไว้ไม่ไหCmก็เผลอแสดงอาการโง่ ๆF ไป..(ก็เท่านั้นเอง)

D# A# | F Cm |D# A# | F |

 Gm  บอกให้รู้ไว้A#  บอกให้โล่งใจF   ต่อไCmปจะไม่มีมาอีก Gm  จะมีครั้งนั้A#น ที่มันพลาดไปF

 Gm  ก็มันรู้แล้A#ว ว่ามันไม่ตาF   กับกาCmรที่ไม่มีใคร ๆ Gm  ผ่านมันไปแล้A#ว จุดที่ยับเยิF

* | ** |

Gm Dm | A# F |D# Dm | Gm F |

* | ** |

D# A# | F Cm |D# A# | F | Gm | Gm |คอร์ดเพลง เธอเข้าใจหรือเปล่า มาตัง (Matung)

เนื้อเพลง เธอเข้าใจหรือเปล่า มาตัง (Matung)อาจจะเวิ่นเว้อ อาจจะเยอะไป อะไรที่ได้ทำเมื่อก่อน โปรดเถอะขอร้อง อย่าไปสนใจ ที่เคยร่ำร้อง ที่เคยอ้อนวอน อ่อนแอทำเหมือนมันจะตาย ฉุดดึงเธอไว้ด้วยความเสียใจ เธอเข้าใจหรือเปล่า คนที่ใจสลาย จะไปคาดหวังอะไร ให้มากมาย ให้ฉันยินดีที่ถูกเททิ้งไป จุดนั้นวันนั้นรู้สึกมันยากเกินไป เกินเรี่ยวแรงกำลัง ปิดบังความปวดร้าวไว้ไม่ไหว ก็เผลอแสดงอาการโง่ๆไป ก็เท่านั้นเอง บอกให้รู้ไว้ บอกให้โล่งใจ ต่อไปจะไม่มีมาอีก จะมีครั้งนั้น ที่มันพลาดไป ก็มันรู้แล้ว ว่ามันไม่ตาย กับการที่ไม่มีใครๆผ่านมันไปแล้ว จุดที่ยับเยิน