เธอเข้าใจหรือเปล่า

 เธอเข้าใจหรือเปล่า มาตัง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอเข้าใจหรือเปล่า - มาตัง (Matung)

D# A# | F Cm |D# A# | F |

 Gm  อาจจะเวิ่นเว้A#อ อาจจะเยอะไปF   อะไรCmที่ได้ทำเมื่อก่อGm   โปรดเถอะขอร้อA#ง อย่าไปสนใจF

 Gm  ที่เคยร่ำร้องA# ที่เคยอ้อนวอนF   อ่อนแCmอทำเหมือนมันจะตาย Gm  ฉุดดึงเธอไว้A#..ด้วยความเสียใจF

เธอเข้าใจหรือเปล่D#า.. คนที่ใจสลาFจะไปคาดหวังอะไรD#.. ให้มากมาFย..

ให้ฉันยินดีA#ที่ถูก..เททิ้งF/Aไปจุดนั้นวันนั้Gmนรู้สึก..มันยาDmกเกินไปเกินเรี่ยวแรD#งกำลังปิดบังความปวดร้าGmวไว้ไม่ไหCmก็เผลอแสดงอาการโง่ ๆF ไป..(ก็เท่านั้นเอง)

D# A# | F Cm |D# A# | F |

 Gm  บอกให้รู้ไว้A#  บอกให้โล่งใจF   ต่อไCmปจะไม่มีมาอีก Gm  จะมีครั้งนั้A#น ที่มันพลาดไปF

 Gm  ก็มันรู้แล้A#ว ว่ามันไม่ตาF   กับกาCmรที่ไม่มีใคร ๆ Gm  ผ่านมันไปแล้A#ว จุดที่ยับเยิF

* | ** |

Gm Dm | A# F |D# Dm | Gm F |

* | ** |

D# A# | F Cm |D# A# | F | Gm | Gm |