เธอคือหัวใจของฉัน

 นิก รณวีร์  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอคือหัวใจของฉัน นิก รณวีร์
เนื้อร้อง: นิก รณวีร์ เสรีรัตน์ทำนอง: นิก รณวีร์ เสรีรัตน์, จักรพันธ์ ดวงดีเรียบเรียง: DJ.Mikeสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Em |Am7 | F G |
C | Em |Am7 | F G |C | C |

 C อยู่คนเดียวมานานกับควาEmมเหงาใจ Am วันเวลาผ่านไปก็นานEmแสนนาน F ก็ในหัวใจ..ฉันเอEmงก็ยังต้องAmการ  ใครสักคDmน..ที่คอยดูแลGและห่วงใย

C | Em |Am7 | F G |

 C จนวันหนึ่งที่เธอได้ผ่าEmนเข้ามา Am ความอ่อนล้าที่มีก็จาEmงหายไป F คงเป็นเธอที่ทำให้ฉัEmนเป็นคนAmใหม่  เธอคือหัDmวใจ.. ของฉันGตั้งแต่นี้

 Fmaj7   เธอคือคนที่ฉันตามEmหา..มาแสนนาน Fmaj7   และเป็นคนที่ฉันใฝ่Emฝัน..ในหัวใจ Fmaj7   แม้ชีวิตของฉันตอEmนนี้..จะเป็นเช่นไDm    และอยากให้รับรู้เอาไว้G..

อยากบอกว่ารัFmaj7ก.. รักเธEmอเหลือเกินแม้วันคืDm7น..ล่วงเลGยพ้นเป็นCปีแต่คืนนี้Fmaj7.. จะบอกเธEmอนะคนดีAmอยากให้เDm7ธอ..เชื่อฉันคนนี้Fm.. ฉันรักเธอ..

Am | Em |F | Em |
F | Em Am |Dm | G |

* | ** | ** |

Fm | C |คอร์ดเพลง เธอคือหัวใจของฉัน นิก รณวีร์

เนื้อเพลง เธอคือหัวใจของฉัน นิก รณวีร์อยู่คนเดียวมานานกับความเหงาใจ วันเวลาผ่านไปก็นานแสนนาน ก็ในหัวใจฉันเองก็ยังต้องการ ใครสักคนที่คอยดูแลและห่วงใย จนวันหนึ่งที่เธอได้ผ่านเข้ามา ความอ่อนล้าที่มีก็จางหายไป คงเป็นเธอที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ เธอคือหัวใจ ของฉันตั้งแต่นี้ เธอคือคนที่ฉันตามหามาแสนนาน และเป็นคนที่ฉันใฝ่ฝันในหัวใจ แม้ชีวิตของฉันตอนนี้จะเป็นเช่นไร และอยากให้รับรู้เอาไว้ อยากบอกว่ารัก รักเธอเหลือเกิน แม้วันคืนล่วงเลยพ้นเป็นปี แต่คืนนี้ จะบอกเธอนะคนดี อยากให้เธอเชื่อฉันคนนี้ ฉันรักเธอ