อยู่ดีๆก็...

 Wonderframe  Youngohm  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยู่ดีๆก็... WONDERFRAME (Feat. YOUNGOHM)
เนื้อร้อง/ทำนอง: WONDERFRAME, YOUNGOHMเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Tunwa Ketsuwanสังกัดค่าย: Wayfer Recordsติดต่องานแสดง: 0654409098

G# | G# A# |Fm | Fm Gm |
G# | G# A# |Fm | Fm Gm |

อยู่ดี ๆ ก็หาG#ย  Line ไม่ตG# A#อบอยู่ดี ๆ เปลี่ยนไปFm  ไม่รู้ทำFm Gmไมอยู่ดี ๆ ก็นG#ก  ฉันพลาดตรงไG# A#หนถึงได้เดินจากไFmป  ไม่บอกกันสักFm Gmคำ

 G# อยู่ดี ๆ หายไป  ส่งไลG#น์ไปทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่A#มจะตอบช้า Fm บอกไปทำธุระมา แต่ฉัFmนไม่ค่อยGmแน่ใจ G# ห่างกันไปทุกวัน  เรียกร้อG#งอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่A#มีสถานะ Fm แต่ยังคุยกันทุกวัน ก็ไม่รู้FmจะเรียGmกว่าไง

 G# แบบว่าพี่น้องกัน  แต่โทรคุG#ยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงA#จะไม่ใช่มั้ง Fm แต่ละคำที่ได้ฟัง ทำฉัFmนนั้นคิดGmไปไกล G# แต่สุดท้ายก็พัง  โดนเทG#ไปจนชิน แต่ยังไม่ชินA#อ่ะ จริงมั้ย Fm แล้วก็ห่างหายไป เหมืFmอนคนไม่รู้Gmจักกัน

OG#h โปรดเชื่อใจ บางครั้งแค่เล่นเกG#ม ก็แค่A#นั้นเองฉันไม่ได้หาFmย แค่ไม่ได้คุย อย่ากระวนกระวาFmมีแค่เGmธอคนเดียG#ว  มีแค่เธอคนเดียวอยาG#กคุยด้วยนาน ๆA# แต่บางครั้งทำงาFmแล้วเธอรอได้เปล่า นาFmนานานานGm

** |

G# | G |Cm | A#m D# |
G# | G |Cm | A#m D# |

 G# และจริง ๆ ก็รู้ดี  ว่าเธG#อแค่เข้ามาคุย เป็นแค่ทาA#งผ่านเท่านั้น Fm เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่นั้Fmนที่เธอGmต้องการ G# ทำให้ฉันเป็นบ้าบอ  กับกาG#รที่ฉันชอบเธอและเธอเองA#ก็บอกว่าชอบฉัน Fm แต่เป็นได้แค่พี่น้องกัน แบบนี้Fmฉันไม่Gmเข้าใจ

ชอG#บจริง ไม่ได้หลอก ชอบG#เธอ อยาA#กคุยต่อแต่เธอFmจะรับได้ไหม ฉันแค่กลัFmวเธอจะรอไม่ไหGmเธอG#คิดไปเองทุกอย่าง ไม่เคยG#มองเธอA#เป็นทางผ่านมาหาFmได้เลย ถ้า Line ไม่อ่าน.Fm Gm.

** |คอร์ดเพลง อยู่ดีๆก็... WONDERFRAME (Feat. YOUNGOHM)

เนื้อเพลง อยู่ดีๆก็ WONDERFRAME (Feat. YOUNGOHM)อยู่ดีๆก็หาย Line ไม่ตอบ อยู่ดีๆเปลี่ยนไป ไม่รู้ทำไม อยู่ดีๆก็นก ฉันพลาดตรงไหน ถึงได้เดินจากไป ไม่บอกกันสักคำ อยู่ดีๆหายไป ส่งไลน์ไปทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่มจะตอบช้า บอกไปทำธุระมา แต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจ ห่างกันไปทุกวัน เรียกร้องอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่มีสถานะ แต่ยังคุยกันทุกวัน ก็ไม่รู้จะเรียกว่าไง แบบว่าพี่น้องกัน แต่โทรคุยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่มั้ง แต่ละคำที่ได้ฟัง ทำฉันนั้นคิดไปไกล แต่สุดท้ายก็พัง โดนเทไปจนชิน แต่ยังไม่ชินอ่ะ จริงมั้ย แล้วก็ห่างหายไป เหมือนคนไม่รู้จักกัน Oh โปรดเชื่อใจ บางครั้งแค่เล่นเกม ก็แค่นั้นเอง ฉันไม่ได้หาย แค่ไม่ได้คุย อย่ากระวนกระวาย มีแค่เธอคนเดียว มีแค่เธอคนเดียว อยากคุยด้วยนานๆแต่บางครั้งทำงาน แล้วเธอรอได้เปล่า นานานานานา และจริงๆก็รู้ดี ว่าเธอแค่เข้ามาคุย เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่นั้นที่เธอต้องการ ทำให้ฉันเป็นบ้าบอ กับการที่ฉันชอบเธอและเธอเองก็บอกว่าชอบฉัน แต่เป็นได้แค่พี่น้องกัน แบบนี้ฉันไม่เข้าใจ ชอบจริง ไม่ได้หลอก ชอบเธอ อยากคุยต่อ แต่เธอจะรับได้ไหม ฉันแค่กลัวเธอจะรอไม่ไหว เธอคิดไปเองทุกอย่าง ไม่เคยมองเธอเป็นทางผ่าน มาหาได้เลย ถ้า Line ไม่อ่าน