ลืมไป (Blind)

  ปู่จ๋าน ลองไมค์   แว่นใหญ่   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลืมไป แว่นใหญ่ Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanyai, ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMCโปรดิวเซอร์: ติณณ์ นภาลัยสังกัดค่าย: Holyfox Recordsติดต่องานแสดง: 0814252926, 0812345966

G | G |G | G |

เรื่องราวตั้งมากมาGยที่ต้องเจอในชีวิตทำให้คนอย่างฉัBmนนั้นไม่ทันจะได้คิดว่าแท้จริAmงมันคืออะไรที่สำคัCญสำหรับจิตใจD

มีผู้คนมากมาGยที่ต้องเจอในชีวิตใส่ใจให้กับเขBmา แต่ก็ลืมไปอีกนิดว่าฉันหันหลัAmงให้กับใครที่ใกล้ชิดและเขานั้CนสำคัญขนาดDไหน

มีEmเงินทองมากมายซื้อความรัBmก ความสุขไม่ได้แต่ว่าฉันนั้Amนก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันดีCmแค่ไหนที่มีDเธอ..

ลืมGไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้Bmเจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันAmนั้นควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิCmตเปราะบางขนาDดไหนลืมGไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้Bmเจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าชีวิAmตมันดีแค่ไหนที่ได้พCmบความรักดี ๆD ของเธอ

G | Bm |Am | Cm D |

ฉันเห็นGผู้คนมากมายตามหาความหมายของชีวิตว่าต่างคนBmต่างก็ตีความหมายมักจะมีหลากหลายทางความคิดแต่ฉันยังจAmมอยู่กับกองทุกข์และไม่เห็นจะสุขเลยซักกะนิดแม้จะเดินทาCmงไปไขว่ไปคว้าได้รางวัลมาทั่วสารทิศ

แล้วกลับบ้าGน หอบกายที่อิดอ่อนเมื่อเปิดประตูเข้าไBmแล้วไม่เจอเธออยู่เหมือนวันก่อนเก้าอี้ ผ้าห่ม ที่นอAmรวมถึงปลอกหมอนที่ได้เคยซื้อไว้จะมีประโยชน์อะไCmร หากไม่มีเธอได้อยู่ ได้กิน ได้ร่วม ได้ใช้

เพราะเราGต่างใช้เวลาตามหาอะไรตั้งมากมายเพราะสุBmขอาจจะอยู่ใกล้ชิดอยู่กับหมู่มิตร หรือว่าอยู่รอบ ๆ กายทรัพย์สิAmนที่มากอนันต์แต่ซื้อเธอนั้นกลับมาไม่ได้เวลCmามันจึงสำคัญ พรุ่งนี้อีกกี่วันDฉันก็ตอบไม่ได้

* | ** |

 C และตอนนี้Gmaj7จะทำเช่นไรก็ไม่อาจ  ย้อB7นให้เธอกลับ..มายืEmนอยู่ตรD# D C#งนี้  อยากขอCแลกเสี้ยวเวลา..กับทุGmaj7กสิ่งที่ฉันมี  แค่ได้กอดเธA7อให้นานอีกครั้D | Dง..

** |

ความสุขGมันอยู่ที่ใดหรืออยู่กับใครที่มีความสุขความสุBmขมันอยู่ที่ใจไม่มีอะไรก็มีความสุขความสุAmขอาจอยู่ไม่ไกลเกิดขึ้นภายในนั่นแหละความสุขและความสุCmขเกิดขึ้นที่ใจมีเธอข้างกาDยก็มีความสุข.. (G)

*** |คอร์ดเพลง ลืมไป แว่นใหญ่ Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์

เนื้อเพลง ลืมไป แว่นใหญ่ Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์เรื่องราวตั้งมากมายที่ต้องเจอในชีวิต ทำให้คนอย่างฉันนั้นไม่ทันจะได้คิด ว่าแท้จริงมันคืออะไรที่สำคัญสำหรับจิตใจ มีผู้คนมากมายที่ต้องเจอในชีวิต ใส่ใจให้กับเขา แต่ก็ลืมไปอีกนิด ว่าฉันหันหลังให้กับใครที่ใกล้ชิด และเขานั้นสำคัญขนาดไหน มีเงินทองมากมาย ซื้อความรัก ความสุขไม่ได้ แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่รู้สึกตัว ว่ามันดีแค่ไหนที่มีเธอ ลืมไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิม ลืมไปว่าฉันนั้นควรจะกอดเธอไว้ ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหน ลืมไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิม ลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหน ที่ได้พบความรักดีๆของเธอ ฉันเห็นผู้คนมากมาย ตามหาความหมายของชีวิต ว่าต่างคนต่างก็ตีความหมาย มักจะมีหลากหลายทางความคิด แต่ฉันยังจมอยู่กับกองทุกข์ และไม่เห็นจะสุขเลยซักกะนิด แม้จะเดินทางไปไขว่ไปคว้า ได้รางวัลมาทั่วสารทิศ แล้วกลับบ้าน หอบกายที่อิดอ่อน เมื่อเปิดประตูเข้าไป แล้วไม่เจอเธออยู่เหมือนวันก่อน เก้าอี้ ผ้าห่ม ที่นอน รวมถึงปลอกหมอนที่ได้เคยซื้อไว้ จะมีประโยชน์อะไร หากไม่มีเธอ ได้อยู่ ได้กิน ได้ร่วม ได้ใช้ เพราะเราต่างใช้เวลาตามหาอะไรตั้งมากมาย เพราะสุขอาจจะอยู่ใกล้ชิด อยู่กับหมู่มิตร หรือว่าอยู่รอบๆกาย ทรัพย์สินที่มากอนันต์ แต่ซื้อเธอนั้นกลับมาไม่ได้ เวลามันจึงสำคัญ พรุ่งนี้อีกกี่วันฉันก็ตอบไม่ได้ และตอนนี้จะทำเช่นไรก็ไม่อาจ ย้อนให้เธอกลับมายืนอยู่ตรงนี้ อยากขอแลกเสี้ยวเวลากับทุกสิ่งที่ฉันมี แค่ได้กอดเธอให้นานอีกครั้ง ความสุขมันอยู่ที่ใด หรืออยู่กับใครที่มีความสุข ความสุขมันอยู่ที่ใจไม่มีอะไรก็มีความสุข ความสุขอาจอยู่ไม่ไกล เกิดขึ้นภายในนั่นแหละความสุข และความสุขเกิดขึ้นที่ใจ มีเธอข้างกายก็มีความสุข