เจ็บจนพอ (Enough)

 เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ (Enough) แว่นใหญ่ Room39 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บจนพอ - แว่นใหญ่

F#maj7 | C#maj7 |F#maj7 | C#maj7 |

ไม่ต่าF#งอะไรจากวันนั้น  สิ่Fmงที่เธอทำกับฉันมันเหมือD#mนว่าฉันกำลัง..ดูหนังC#เรื่องเดิมคำF#ที่เธอได้บอกฉัน  ฉาFmกเดิม ๆ ที่ซ้ำ ๆยิ่งย้ำD#mให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิG#

ไม่รู้F#.. หัวใจC#ฉัน..เหลืFอที่ว่างให้เธอได้อีกกี่A#mแผล.. G#ร่องรอF#ย.. ของน้ำC#ตา..มันทำBให้ฉันวันนี้ต้องตัดสิF# | F#นใจ

เจ็บจนพC#อ เกินที่ใจมันจะทG#/Cนไหวพอแล้วที่เราต้องทA#mนกับความเสียใจFพอแล้วที่มีน้ำตF#า  พอแล้วกับการที่ไม่Fmมีค่ากับใคD#mร.. ที่เขาไม่ได้สนG#ใจ

เจ็บจนพC#อ เกินที่ใจมันจะทนG#/Cไหววันนี้ฉันขอแค่เดิA#mนออกไปให้ไกFพอแล้วที่มีน้ำตF#า พอแล้วกับการที่ไม่Fmมีค่ากับเธD#mอ.. เจ็บจนพอG#แล้ว พอสักที

F#maj7 | C#maj7 |

เฝ้าF#อดทนมาทุกครั้ง  เจ็Fmบก็ยอมอยู่อย่างนั้นเพราะหวัD#mงว่าสักวันนึง..เธอคงC#เห็นใจควาF#มเป็นจริงช่างโหดร้ายเฝ้Fmาทำดีกลับได้ร้ายยิ่งย้ำD#mให้ฉันต้องเจ็บเหมือนเดิG#

* | ** | *** |

F# | C# |F | A#m G# |F# | G# | G# |

** | *** |

F#maj7 | C#maj7 | ( x2 )