ไปได้ดี (So Long)

  แว่นใหญ่   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปได้ดี แว่นใหญ่
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanyaiเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ติณณ์ นภาลัยสังกัดค่าย: Holyfox Recordsติดต่องานแสดง: 0814252926, 0812345966

E | E |E | E |

 F#m   ไม่ตั้งใG#mจเปิดดูรูปของAเธอ    แต่มันห้ามไม่ไหF#m    ที่จะหยุG#mดตัวเองไว้ที่Aเดิม

เมื่อทุC#mกความทรงจำที่มีเธอนั้G#mโจมตีกันโดยไม่หยุดพัAและฉันแค่อ่อนแAmอ แม้รู้ดีในตอนBนี้

เธอกับเขาEคงไปได้ดีและฉันนั้G#mนเข้าใจด้วยดีในวันนี้C#mฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธG#mอแล้วไม่อยากทำใAห้ใครลำบากใจแต่ตอนนี้G#mห้ามมันไว้ไม่ไหวเพราะทุF#mกความรู้สึกมันคิดถึงBเธอ

เธอกับเขEาคงไปได้ดีไม่มีทาG#mงที่จะย้อนมาและวันนี้C#mยังจำสัญญาที่ให้กับเธอG#mไว้ไม่อยากทำAให้ใครลำบากใจแต่ตอนนี้G#mห้ามมันไว้ไม่ไหวเพราะทุF#mกความรู้สึก.. บอกฉัBนว่ามันคิดถึงเธอ

E | E |

 F#m   เปิดไปดูG#mข้อความที่เคยAส่ง    กลั้นน้ำตาเอาไว้F#m    อดทนฝืG#mนห้ามใจแค่คนAเดียว

* | ** | *** |

F# | C#/F |C#m | B C# |

เธอกับเขาF#คงไปได้ดีและฉันนั้A#mนเข้าใจด้วยดีในวันนี้D#mฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธA#mอแล้วไม่อยากทำใBห้ใครลำบากใจแต่ตอนนี้A#mห้ามมันไว้ไม่ไหวเพราะทุG#mกความรู้สึกมันคิดถึงC#เธอ

เธอกับเขF#าคงไปได้ดีไม่มีทาA#mงที่จะย้อนมาและวันนี้D#mยังจำสัญญาที่ให้กับเธอA#mไว้ไม่อยากทำBให้ใครลำบากใจแต่ตอนนี้A#mห้ามมันไว้ไม่ไหวเพราะทุG#mกความรู้สึก.. บอกฉันC#ว่ามันคิดถึงF#เธอคอร์ดเพลง ไปได้ดี แว่นใหญ่

เนื้อเพลง ไปได้ดี แว่นใหญ่ไม่ตั้งใจเปิดดูรูปของเธอ แต่มันห้ามไม่ไหว ที่จะหยุดตัวเองไว้ที่เดิม เมื่อทุกความทรงจำที่มีเธอนั้น โจมตีกันโดยไม่หยุดพัก และฉันแค่อ่อนแอ แม้รู้ดีในตอนนี้ เธอกับเขาคงไปได้ดี และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพราะทุกความรู้สึกมันคิดถึงเธอ เธอกับเขาคงไปได้ดี ไม่มีทางที่จะย้อนมา และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้ ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพราะทุกความรู้สึก บอกฉันว่ามันคิดถึงเธอ เปิดไปดูข้อความที่เคยส่ง กลั้นน้ำตาเอาไว้ อดทนฝืนห้ามใจแค่คนเดียว เธอกับเขาคงไปได้ดี และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพราะทุกความรู้สึกมันคิดถึงเธอ เธอกับเขาคงไปได้ดี ไม่มีทางที่จะย้อนมา และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้ ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพราะทุกความรู้สึก บอกฉันว่ามันคิดถึงเธอ