แต่เวลาไม่หยุดรอ

เขียนไขและวานิช, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แต่เวลาไม่หยุดรอ - เขียนไขและวานิช

D# | D# |Gm | Gm |
D# | D# |Gm | Gm |

อยากจะเดิD#นตามกาลเวลา  แต่ไม่ไหGmปลายทาD#งยังมีให้ไป  ต้องไGm

อยากจะพัG#กเอาแรงก่อน  ทนไม่ไหD#อยากจะพัG#กตรงนี้ก่อน  ทนไม่ไหD#

แต่เวลาไม่หยุดรA#อ  จะไม่เป็นดั่งใจG#ฉันคงต้องไปต่D#ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดA#รอคงไม่เป็นดั่งใจG#  ฉันคงต้องไปต่D#

D# | D# |Gm | Gm |
D# | D# |Gm | Gm |

G# | G# |D# | D# |
G# | G# |D# | D# |

A# | A# |G# | G# |D# | D# |

อยากจะพัG#กตรงนี้ก่อน  ทนไม่ไหD#อยากจะพัG#กตรงนี้ก่อน  ทนไม่ไหD#

แต่เวลาไม่หยุดรA#อ  จะไม่เป็นดั่งใจG#ฉันคงต้องไปต่D#ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดA#รอคงไม่เป็นดั่งใจG#  คงต้องเดินิต่อไD#

แต่เวลาไม่หยุดรA#อ  จะไม่เป็นดั่งใจG#ฉันคงต้องไปต่D#ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดA#รอคงไม่เป็นดั่งใจG#  ฉันคงต้องไปต่D#

A# | A# |G# | G# |D# | D# | ( x2 ) | A# |