แต่เวลาไม่หยุดรอ

 เขียนไขและวานิช สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แต่เวลาไม่หยุดรอ เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: สาโรจน์ ยอดยิ่ง, ประชา หลุยจำวัน

D# | D# |Gm | Gm |
D# | D# |Gm | Gm |

อยากจะเดิD#นตามกาลเวลา  แต่ไม่ไหGmปลายทาD#งยังมีให้ไป  ต้องไGm

อยากจะพัG#กเอาแรงก่อน  ทนไม่ไหD#อยากจะพัG#กตรงนี้ก่อน  ทนไม่ไหD#

แต่เวลาไม่หยุดรA#อ  จะไม่เป็นดั่งใจG#ฉันคงต้องไปต่D#ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดA#รอคงไม่เป็นดั่งใจG#  ฉันคงต้องไปต่D#

D# | D# |Gm | Gm |
D# | D# |Gm | Gm |

G# | G# |D# | D# |
G# | G# |D# | D# |

A# | A# |G# | G# |D# | D# |

อยากจะพัG#กตรงนี้ก่อน  ทนไม่ไหD#อยากจะพัG#กตรงนี้ก่อน  ทนไม่ไหD#

แต่เวลาไม่หยุดรA#อ  จะไม่เป็นดั่งใจG#ฉันคงต้องไปต่D#ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดA#รอคงไม่เป็นดั่งใจG#  คงต้องเดินิต่อไD#

แต่เวลาไม่หยุดรA#อ  จะไม่เป็นดั่งใจG#ฉันคงต้องไปต่D#ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดA#รอคงไม่เป็นดั่งใจG#  ฉันคงต้องไปต่D#

A# | A# |G# | G# |D# | D# | ( x2 ) | A# |คอร์ดเพลง แต่เวลาไม่หยุดรอ เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง แต่เวลาไม่หยุดรอ เขียนไขและวานิชอยากจะเดินตามกาลเวลา แต่ไม่ไหว ปลายทางยังมีให้ไป ต้องไป อยากจะพักเอาแรงก่อน ทนไม่ไหว อยากจะพักตรงนี้ก่อน ทนไม่ไหว แต่เวลาไม่หยุดรอ จะไม่เป็นดั่งใจ ฉันคงต้องไปต่อ ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดรอ คงไม่เป็นดั่งใจ ฉันคงต้องไปต่อ อยากจะพักตรงนี้ก่อน ทนไม่ไหว อยากจะพักตรงนี้ก่อน ทนไม่ไหว แต่เวลาไม่หยุดรอ จะไม่เป็นดั่งใจ ฉันคงต้องไปต่อ ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดรอ คงไม่เป็นดั่งใจ คงต้องเดินิต่อไป แต่เวลาไม่หยุดรอ จะไม่เป็นดั่งใจ ฉันคงต้องไปต่อ ฉันบอกกับเธอเวลาไม่หยุดรอ คงไม่เป็นดั่งใจ ฉันคงต้องไปต่อ