อย่าลืมกันเด้อ

 ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าลืมกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลำเพลิน วงศกร

F | C |A#maj7 | C |
F Am Dm C | A# | C |

คิFดจั่งใด๋หนอคือมCากดไลค์..ให้อ้าA#ย..ในโพCสที่เฮาเคยแท็กกันไว้คิFดฮอดกันบ้อ หรือว่C/Eาจั่งใด๋โพสนี้A#ตั้งแต่ปีกลาย จั่งได้เด้งขึ้นมC

ตั้งFแต่มื้อ..ที่เฮาเลิกCกันไปใจA#..ของอ้ายกะยังห่วงหFา..ยัFงคิดฮอดเจ้าตลอดCเวลาอยากให้เจ้A#ากลับคืนมาหากัF

แต่กะคGmงเป็นได้แค่ฝันเพราะเรานั้AmนเดินทางแยกกันมาไกลสิกลับไGmปกะคงบ่ไหวถึงใจCสิฮักกันอยู่กะส่าง.. C

อยากให้เจ้าจำFว่าครั้งAmหนึ่งเฮาเคA#ยฮักกันส่ำใด๋Cแต่บ่ต้องจำFว่าอ้ายเAmป็นไผแค่ฮู้A#ว่าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้าCกะพอ F อยากให้เจ้าจำAm ถึงแม้ฮัA#กของเฮาสิบ่ได้Cไปต่อ  อยAmาก..สิC..ขDm Cอ.. ให้เจ้A# Cา...    อย่าลืมกันเด้F | (C)

 F บ่ว่าเจ้าสิอยู่กับไผC สิคบกับไผ  สิฮักกับไA#ผ กะอย่าลืมกันเด้อน้องหล่Cาทรามวัย F สิ่งที่อ้ายนั้นบอกออกไปC มาจากหัวใจ  ที่มีแต่เจ้A#าผู้เดียวนั้นอยู่เต็มห้อCงหัวใจ

 F ถึงมื้อนี้เฮาบ่ได้ฮักCกันแล้ว  แต่ว่าอ้าA#ยนั้นยังห่วงหา และยังคงCดอกอาลัย F อยากให้เจ้านั้นได้จื่อจำCดอกเอาไว้  ว่ามื้อใด๋A#ที่บ่มีไผ  กะยังมีอ้าCยอยู่เด้อหล่า คนFไค.. C

F Am | A# C | F Am | A# C |
F Am | A# C | F C Dm C |A# C |

** | ** |

อยAmาก..สิC..ขDm Cอ.. ให้เจ้A# Cา...    อย่าลืมกันเด้Fคอร์ดเพลง อย่าลืมกันเด้อ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง อย่าลืมกันเด้อ ลำเพลิน วงศกรคิดจั่งใด๋หนอคือมากดไลค์ให้อ้าย ในโพสที่เฮาเคยแท็กกันไว้ คิดฮอดกันบ้อ หรือว่าจั่งใด๋ โพสนี้ตั้งแต่ปีกลาย จั่งได้เด้งขึ้นมา ตั้งแต่มื้อที่เฮาเลิกกันไป ใจของอ้ายกะยังห่วงหา ยังคิดฮอดเจ้าตลอดเวลา อยากให้เจ้ากลับคืนมาหากัน แต่กะคงเป็นได้แค่ฝัน เพราะเรานั้นเดินทางแยกกันมาไกล สิกลับไปกะคงบ่ไหว ถึงใจสิฮักกันอยู่กะส่าง อยากให้เจ้าจำว่าครั้งหนึ่ง เฮาเคยฮักกันส่ำใด๋ แต่บ่ต้องจำว่าอ้ายเป็นไผ แค่ฮู้ว่าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้ากะพอ อยากให้เจ้าจำ ถึงแม้ฮักของเฮาสิบ่ได้ไปต่อ อยากสิขอ ให้เจ้า อย่าลืมกันเด้อ บ่ว่าเจ้าสิอยู่กับไผ สิคบกับไผ สิฮักกับไผ กะอย่าลืมกันเด้อน้องหล่าทรามวัย สิ่งที่อ้ายนั้นบอกออกไป มาจากหัวใจ ที่มีแต่เจ้าผู้เดียวนั้นอยู่เต็มห้องหัวใจ ถึงมื้อนี้เฮาบ่ได้ฮักกันแล้ว แต่ว่าอ้ายนั้นยังห่วงหา และยังคงดอกอาลัย อยากให้เจ้านั้นได้จื่อจำดอกเอาไว้ ว่ามื้อใด๋ที่บ่มีไผ กะยังมีอ้ายอยู่เด้อหล่า คนไค อยากสิขอ ให้เจ้า อย่าลืมกันเด้อ