อย่าอยู่คนเดียว

 Zeal  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่าอยู่คนเดียว ZEAL วงซีล
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ZEALสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 G#msus2   เข้าใจที่เธอเจ็บ G#maj9   เข้าใจที่เธออยากร้อFm7งไห้    อยากระบาC#sus2ยเรื่องที่เธอD#ปวดใจ

 G#msus2   เข้าใจว่ามันหนัก G#maj9   ใจเธอกำลังบอบและช้ำFm7มา    จากควาC#sus2มรักที่มันD#จบไป

 Fm D#/G                  ไม่อยากไว้C#ใจใครอีG#sus2กใช่ไหม Fm D#           บทเรียนที่ได้C#sus2มาแต่ต้องขA#m7อเธอจริง ๆ ต้องฝืCm7นเธอจริง ๆคงทิ้C#sus2งเธอไว้ลำพังไม่ไหD#

อย่าอยู่คนเดียวเลยคืนG#นี้ให้ฉัD#m7นดูแลข้าง ๆC# กายเพรC#mาะใจเธอยังวุ่นCmวาย  อาจจะฟุ้Fmงซ่านไปจนทำA#mร้าย..ตัวของตัวD#เอง

ปล่อยเธอลำพังในคืนG#นี้จนเช้D#m7าก็คงไม่ได้C#หลับไม่รัC#mบความรักฉันไCmป  ก็ช่วยรัFmบในความห่วงใA#mแค่เท่านี้D#ได้ไหม มันห่วงเธอ

G#sus2 | G#sus2 |C#sus2 | D# |

 G#msus2   ระบายที่เธอเจ็บ G#maj9   ตะโกนดัง ๆ ใส่ฉันFm7ได้    ต่อให้คำC#sus2นั้นมันแรงD#แค่ไหน

 G#msus2   แค่เพียงต้องการอยู่ G#maj9   ดูแลจนเธอหยุด ไม่ร้อFm7งไห้    และตอC#sus2นนั้นฉันจะD#กลับไป

* | ** | *** |

G#sus2 | G#sus2 |C#sus2 | D# |G#sus2 |คอร์ดเพลง อย่าอยู่คนเดียว ZEAL วงซีล

เนื้อเพลง อย่าอยู่คนเดียว ZEAL ซีลเข้าใจที่เธอเจ็บ เข้าใจที่เธออยากร้องไห้ อยากระบายเรื่องที่เธอปวดใจ เข้าใจว่ามันหนัก ใจเธอกำลังบอบและช้ำมา จากความรักที่มันจบไป ไม่อยากไว้ใจใครอีกใช่ไหม บทเรียนที่ได้มา แต่ต้องขอเธอจริงๆต้องฝืนเธอจริงๆคงทิ้งเธอไว้ลำพังไม่ไหว อย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ ให้ฉันดูแลข้างๆกาย เพราะใจเธอยังวุ่นวาย อาจจะฟุ้งซ่านไป จนทำร้ายตัวของตัวเอง ปล่อยเธอลำพังในคืนนี้ จนเช้าก็คงไม่ได้หลับ ไม่รับความรักฉันไป ก็ช่วยรับในความห่วงใย แค่เท่านี้ได้ไหม มันห่วงเธอ ระบายที่เธอเจ็บ ตะโกนดังๆใส่ฉันได้ ต่อให้คำนั้นมันแรงแค่ไหน แค่เพียงต้องการอยู่ ดูแลจนเธอหยุด ไม่ร้องไห้ และตอนนั้นฉันจะกลับไป