อยากอยู่คนเดียว?

 Wonderframe  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากอยู่คนเดียว? WONDERFRAME
เนื้อร้อง/ทำนอง: WONDERFRAMEเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: TUNWA KETSUWANสังกัดค่าย: UNICORNติดต่องานแสดง: 0961919695

อยากอยู่คนเดีF#mยว หรือเธอแค่Gอยากไปทิ้งฉันให้เหBmงา แล้วเธอไปAเอาใครเป็นแค่เหตุผF#mลของคนที่Gหมดใจไม่ว่าจะพูดBmอะไร Aจะพูดยังไง

 F#m  อยากอยู่คนเดียว เธอGพูดให้ฉันรอก่อน Bm  แต่ให้รอถึงAเมื่อไหร่ เธอก็ไม่ได้ตอบ F#m  บอกอย่างนั้น บอกGอย่างโน้น บอกอย่างนี้ Bm  บอกว่าเดี๋ยวก็โอAเค ไม่ต้องเศร้าไป

 F#m  พยายามอ้อนGวอน ฉุดรั้งเธอ Bm  ตามไปง้อ ตามAไปรอ แต่เธอไม่ให้เจอ F#m  ส่งข้อความ คอGยโทรหาเป็นหมื่นครั้ง Bm  แต่ดูเหมือนมีแค่Aฉันที่เสียใจ

 F#m  ทั้งที่ใคร ๆ Gก็บอกว่าพอแล้ว Bm  คนที่รักกันAคงไม่ทำแบบนี้ F#m  เธอไม่ต้องแสGดงว่าแสนดี ฉัBmนเข้าใจA

อยากอยู่คนเดีF#mยว หรือเธอแค่Gอยากไปทิ้งฉันให้เหBmงา แล้วเธอไปAเอาใครเป็นแค่เหตุผF#mลของคนที่Gหมดใจไม่ว่าจะพูดBmอะไรก็Aตามอยากอยู่คนเดีF#mยว หรือเธออยู่Gกับเค้าอย่าต้องให้เดBmา แค่เธอต้องAพูดให้ชัดเF#m Gจน..เหตุผลBmอะไร Aสุดท้ายคือเธอไม่รักกัน

F#m G | Bm A |

F#mยู่ดี ๆ ก็หาย... หายGไปเป็นอาทิตย์เลยจน 1Bm เมษา โทAรไปก็ยังไม่รับเลยส่F#mงข้อความมาG ว่าขออยู่คนเดียวไม่Bmได้มีใครแค่Aขออยู่คนเดียว

14F#m เมษา มี DGM หลังเล่นคอนเสิร์ตหนูเห็Bmนแฟนพี่กับพวกAผู้หญิงตั้งแต่ร้านเปิดกอดจูF#mบ ลูบไล้ นัวGเนียอย่างที่ไม่ควรเกิดเธอขอBmอยู่คนเดียว Aขออยู่คนเดียว

 F#m  สิ่งที่เธอแสดงมันไม่ค่อGยจะเนียน   แบบนี้ใคร ๆ ก็ดูรู้ Bm  สิ่งที่เธอแสดง ช่วยเลิกAแสดง   นี่ชีวิตจริงไม่มีกล้องอยู่ F#m  ใคร ๆ ก็ถามเรื่องมือGที่สาม   เอามาจากไหนก็ไม่รู้ Bm  ช่วยเลิกแสดงว่าเป็นAคนดีได้แล้วเธอ

* | ** |

F#m G | Bm A |F#m G | Bm A |

อยากอยู่คนเดีF#mยว หรือเธออยู่Gกับเค้าอย่าต้องให้เดBmา แค่เธอต้องAพูดให้ชัดเF#m Gจน..เหตุผลBmอะไร Aสุดท้ายคือเธอไม่รักกัน

F#m G | Bm A |



คอร์ดเพลง อยากอยู่คนเดียว? WONDERFRAME

เนื้อเพลง อยากอยู่คนเดียว? WONDERFRAMEอยากอยู่คนเดียว หรือเธอแค่อยากไป ทิ้งฉันให้เหงา แล้วเธอไปเอาใคร เป็นแค่เหตุผลของคนที่หมดใจ ไม่ว่าจะพูดอะไร จะพูดยังไง อยากอยู่คนเดียว เธอพูดให้ฉันรอก่อน แต่ให้รอถึงเมื่อไหร่ เธอก็ไม่ได้ตอบ บอกอย่างนั้น บอกอย่างโน้น บอกอย่างนี้ บอกว่าเดี๋ยวก็โอเค ไม่ต้องเศร้าไป พยายามอ้อนวอน ฉุดรั้งเธอ ตามไปง้อ ตามไปรอ แต่เธอไม่ให้เจอ ส่งข้อความ คอยโทรหาเป็นหมื่นครั้ง แต่ดูเหมือนมีแค่ฉันที่เสียใจ ทั้งที่ใครๆก็บอกว่าพอแล้ว คนที่รักกันคงไม่ทำแบบนี้ เธอไม่ต้องแสดงว่าแสนดี ฉันเข้าใจ อยากอยู่คนเดียว หรือเธอแค่อยากไป ทิ้งฉันให้เหงา แล้วเธอไปเอาใคร เป็นแค่เหตุผลของคนที่หมดใจ ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตาม อยากอยู่คนเดียว หรือเธออยู่กับเค้า อย่าต้องให้เดา แค่เธอต้องพูดให้ชัดเจน เหตุผลอะไร สุดท้ายคือเธอไม่รักกัน อยู่ดีๆก็หาย หายไปเป็นอาทิตย์เลย จน 1 เมษา โทรไปก็ยังไม่รับเลย ส่งข้อความมา ว่าขออยู่คนเดียว ไม่ได้มีใครแค่ขออยู่คนเดียว 14 เมษา มี DM หลังเล่นคอนเสิร์ต หนูเห็นแฟนพี่กับพวกผู้หญิงตั้งแต่ร้านเปิด กอดจูบ ลูบไล้ นัวเนียอย่างที่ไม่ควรเกิด เธอขออยู่คนเดียว ขออยู่คนเดียว สิ่งที่เธอแสดงมันไม่ค่อยจะเนียน แบบนี้ใครๆก็ดูรู้ สิ่งที่เธอแสดง ช่วยเลิกแสดง นี่ชีวิตจริงไม่มีกล้องอยู่ ใครๆก็ถามเรื่องมือที่สาม เอามาจากไหนก็ไม่รู้ ช่วยเลิกแสดงว่าเป็นคนดีได้แล้วเธอ อยากอยู่คนเดียว หรือเธออยู่กับเค้า อย่าต้องให้เดา แค่เธอต้องพูดให้ชัดเจน เหตุผลอะไร สุดท้ายคือเธอไม่รักกัน