เยฮี้เย

 อ๊อฟ ดอกฟ้า  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เยฮี้เย อ๊อฟ ดอกฟ้า Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: อาร์สยามติดต่องานแสดง: 0983653523

Am | F |G | C |

แค่อยากให้รู้Fว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริGก็ไม่ยอมให้หมากิEmน ให้มันเยAmอีเย..เย..

Am | Am |Dm | Em |
Am | Am |Dm | Em |Em | Am |

ที่ให้Amไม่ใช่ว่าง่ายแต่ที่ให้Amน่ะเพราะใจมันรักแต่เธDmอมาทำฉันอกหักทำฉันเสียหลัEmก แล้วบอกใครว่าฉันAmง่าย

หัวใAmจไม่ใช่ของเล่นที่เล่นจนเบื่Amอล่ะก็โยนทิ้งไปเป็นแฟDmน ไม่ได้เป็นควายก็ฉันกินข้Emาว ไม่ได้กินหญ้Am

ได้แล้Fวก็ขอเลิก บอกว่าเรGาไม่เข้ากันแต่ความจริEmงแค่หลอกฟันก็แหลงAmมาถึงเจ็Fบก็ยอมจบ ไม่อยากคบGคนเย็นชาแต่ความรักFมันบังตา เลยเห็นหมาเป็นเจ้าGชาย

แค่อยากให้รู้Fว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริGก็ไม่ยอมให้หมากิEmน ให้มันเยอีเยอีเAmย..ถ้ามันรู้Fว่ารักแล้วจะถูกเGก็ไม่เยอีเยอีเEmย เปย์ให้แล้วต้องเสียใAmต่อจากนี้F พอกันทีไปให้บาGไปรักกันให้สาEm | Gใจกับควายตัวใหม่ของเAm | Gธอ..

คนอย่างเธDmอก็หวังได้แล้วจากมาหลอกให้รัDmกแล้วทิ้งฉันให้อยากหากจะไEmปก็ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องมาสนใจAmG | Gอย.. ..

F | G |Em | Am |
F | G |Em | Am | Am |

* | ** | *** | ** |

Am | Am |Dm | Em |Em | Am |คอร์ดเพลง เยฮี้เย อ๊อฟ ดอกฟ้า Rsiam

เนื้อเพลง เยฮี้เย อ๊อฟ ดอกฟ้า Rsiamแค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริง ก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเยอีเยเย ที่ให้ไม่ใช่ว่าง่าย แต่ที่ให้น่ะเพราะใจมันรัก แต่เธอมาทำฉันอกหัก ทำฉันเสียหลัก แล้วบอกใครว่าฉันง่าย หัวใจไม่ใช่ของเล่น ที่เล่นจนเบื่อล่ะก็โยนทิ้งไป เป็นแฟน ไม่ได้เป็นควาย ก็ฉันกินข้าว ไม่ได้กินหญ้า ได้แล้วก็ขอเลิก บอกว่าเราไม่เข้ากัน แต่ความจริงแค่หลอกฟันก็แหลงมา ถึงเจ็บก็ยอมจบ ไม่อยากคบคนเย็นชา แต่ความรักมันบังตา เลยเห็นหมาเป็นเจ้าชาย แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริง ก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเยอีเยอีเย ถ้ามันรู้ว่ารักแล้วจะถูกเท ก็ไม่เยอีเยอีเย เปย์ให้แล้วต้องเสียใจ ต่อจากนี้ พอกันทีไปให้บาย ไปรักกันให้สาใจ กับควายตัวใหม่ของเธอ คนอย่างเธอก็หวังได้แล้วจาก มาหลอกให้รักแล้วทิ้งฉันให้อยาก หากจะไปก็ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องมาสนใจ โอย