อยากพับแผ่นฟ้า

 ไม้เมือง อยากพับแผ่นฟ้า ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อยากพับแผ่นฟ้า - ไม้เมือง

Em | Am |Em | Am |
F | C G/B Am |Dm G | C | C |

อยากพัCบ..แผ่นฟ้าเข้ามาสักครึ่Amให้ควาCม..คิดถึงไม่เหนื่อยเกินGไปในกาFรตามหา.. เธCอที่เคG/BยเคียงใกAmล้แต่วัDmนนี้อยู่ไกล..กันสุดสายGตา   F G

อยากเขีCยน..ถ้อยคำไว้บนก้อนเมAmเผื่อเธCอ..เกิดเหงาแล้วมองบนฟ้Gจะเห็Fนอักษร.. หัวใจCฉันเขีG/Bยนไว้ว่AmรักเธDmอ..เกินกว่Gาฟ้าเดียวบรรCยาย  C C7

ไม่ต้องพูFดสักคำG  ฉันคิCดว่าเธG/Bอ..ก็รู้Am..ว่าหัDmวใจที่เต้นอGยู่.. รักเธอCมากมายแค่ไหEไม่อยากย้ำFว่าคิดถึGง.. เพียงเธCอทุกลG/BมหายใAmแค่ฉัDmนลืมเธอไม่ได้G แม้ยามหลับCฝัน..    (G)

แต่พัCบ..แผ่นฟ้าเข้ามาไม่ได้Amไม่อาCจ..เผยใจบนเมฆก้อนนั้Gข้างกาFย..วันนี้.. ไม่มีCใครเคีG/Bยงข้างAmกันใครDmหนอ ใครกันGนะช่างเปลี่ยนCใจ

Em | Am |Em | Am |F G | Am |

** |

หากฟ้DmายังรักตะวัGน ฉันยังรักCเธอ

Dm G | C |อยากพับแผ่นฟ้า - ไม้เมือง