ยินดีที่ไม่รู้จัก

25hours, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยินดีที่ไม่รู้จัก - 25hours

D# | Cm |A# | A# |

ไม่รู้ว่าเธD#อเป็นใคร  ไม่รู้ว่าGmฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลFmกความจริง..ของเรานั้นเป็นอย่างไรA#

สิ่งที่สำคัญD#ที่สุด  อาจไม่สำคัญGmเท่าไรเท่าวันที่เรFmา ได้เจอ ได้คุย ได้อยู่ใกล้กัA#

ให้เธอลืมโลGmกที่กว้างใหญ่ลืA#mมมันไปให้เหลือCแค่เพียงเราเก็บFทุกความสุข..ให้เหมือนวันสุดท้าA#ย..

ยินดีที่ไม่G#รู้จัก ไม่G#mรู้จักแค่Gmรู้ว่ารักก็พอCmใจแค่คำว่าไม่G#รู้จัก ไม่G#mรู้จักรัGmกเราก็ไม่ได้น้อCmยลงจริงไหมแค่Fmมีเธอใกล้ ๆA#  มันก็ใช่ที่สุดแล้D#

D# | Cm |A# | A# |

ปล่อยใจให้ล่อD#งลอยไป  ปล่อยตัวให้ทำGmตามใจปล่อยมันให้เป็Fmนไปเอง  ไม่ต้องคาดหวังอะไรA#

ไม่มีที่เรียD#กว่าผิด  ถ้าเราไม่คิGmดอะไรให้เธอได้ทำFmทุกสิ่ง..ที่เธอต้องการสักวัA#

* | ** |

Gm | Gm |A#m | C |F | F |A# | A# |

** | ** |