ยังเป็นของเธอ

 GiFT My Project  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยังเป็นของเธอ GiFT My Project
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 0897802446

G | G |Em | Em |Am | Am |D | D |

กี่ครั้Gง..ที่ฉัน ฉันทำให้เธอผิดหวัEmง..ซ้ำ ๆฉันทำให้เธอต้องเสียAmใจ..กับเรื่องราวเดิม ๆD ทุกที

ก็รู้G..ว่าฉัน  ที่ทำให้เธอเหนื่อยใEmจ มันไม่ดีเวลาที่ฉัAmนเป็นอย่างนี้..เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ค่อDย..จะได้เลย

เธอก็ยังอAmยู่  ยังไม่ไปDไหนแม้ว่าฉันจะร้ายGเกินไปในบางครั้Emขอบคุณที่เธอยังอยู่Amขอบคุณที่เธอทำD..ให้รู้ว่าเธอยังรักGกัน  D

อาจทำตัวไม่ดีG ขี้โมโห เอาแต่ใจพูดไม่หวาน ไม่ค่อยใส่ใEmจ ทำให้เธอ..ต้องน้อยใจฉันก็รู้ว่าควรปรับปรุAmงตรงไหนจะพยายามดูแลความรักให้ดีกว่าเดิD

แต่ยังมีสิ่งเดีGยวที่ตัวฉันกล้าบอกไว้คือความรักที่มีให้เธEmอ มันไม่เคยแบ่งให้ใครในบางครั้งฉันไม่น่ารักAmเท่าไหร่   Dแต่ใจทั้งใจยังเป็นของGเธอ   (D)

G | G |Em | Em |C | C |D | D |

* | ** | *** |

ไม่น่ารัAmกเท่าไหร่  Dแต่ใจทั้งใจฉันเป็นของGเธอ..  Gคอร์ดเพลง ยังเป็นของเธอ GiFT My Project

เนื้อเพลง ยังเป็นของเธอ GiFT My Projectกี่ครั้งที่ฉัน ฉันทำให้เธอผิดหวังซ้ำๆฉันทำให้เธอต้องเสียใจ กับเรื่องราวเดิมๆทุกที ก็รู้ว่าฉัน ที่ทำให้เธอเหนื่อยใจ มันไม่ดี เวลาที่ฉันเป็นอย่างนี้ เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ค่อยจะได้เลย เธอก็ยังอยู่ ยังไม่ไปไหน แม้ว่าฉันจะร้ายเกินไปในบางครั้ง ขอบคุณที่เธอยังอยู่ ขอบคุณที่เธอทำให้รู้ว่าเธอยังรักกัน อาจทำตัวไม่ดี ขี้โมโห เอาแต่ใจ พูดไม่หวาน ไม่ค่อยใส่ใจ ทำให้เธอต้องน้อยใจ ฉันก็รู้ว่าควรปรับปรุงตรงไหน จะพยายามดูแลความรักให้ดีกว่าเดิม แต่ยังมีสิ่งเดียวที่ตัวฉันกล้าบอกไว้ คือความรักที่มีให้เธอ มันไม่เคยแบ่งให้ใคร ในบางครั้งฉันไม่น่ารักเท่าไหร่ แต่ใจทั้งใจยังเป็นของเธอ ไม่น่ารักเท่าไหร่ แต่ใจทั้งใจฉันเป็นของเธอ