อยู่ก็เหมือนตาย

 I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยู่ก็เหมือนตาย I ZAX
เนื้อร้อง: กมลรัตน์ ชุติเชาวน์กุลทำนอง: จิรศักดิ์ ปานพุ่ม, กำพล ปานพุ่มเรียบเรียง: จิรศักดิ์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cm | Gm |G# | A# |

  นี่ฉันD#ฝันร้ายไปใช่ไหA#/D  แล้วทำไCmม..ใจมันเจ็บไม่หาG#ยเสียทีA# D# หรือไม่มีวันจะเหมือA#/Dนเดิม  ไม่มีCmเธอ.. ที่เคยว่ารัFmก  ไม่มีG7อีกแล้G#   จะมีก็เพีA#ยงแค่คนอย่างฉัFmน.. อยู่กับน้ำตA#

อยากให้สายลCmมช่วยกล่อม..ให้ฉัGmนนอนตาหลับให้ฉันลืG#มหมดทุก ๆ สิ่A#อยBdim7ากจะฝันดีCm ไม่ตื่น.. มาพบGmความจริงชีวิG#ตที่ไม่มีเธA#อ (ไม่มีหัวCm | G# A#ใจ)

  ก็รู้D#ว่าฉันต้องอยู่ไหA#/Dว..  ต้องทำCmใจ..ว่าจบลงไปแล้G#วรักเรA# D# ทั้งที่ใจก็รู้A#/Dดี  ทั้งที่Cmมี..เป็นร้อยพันเหตุผFmล..ที่จG7ะไม่รักG#..  จะมีก็เพียA#งแค่คนถูกทิ้Fmง.. กลับลืมไม่ลA#

** | ** |

D# | Gm |Cm | Fm G7 |
G# | A# |Fm | A# |

** |

อยากให้สายลCmมช่วยกล่อม..ให้ฉัGmนนอนตาหลับให้ฉันลืG#มหมดทุก ๆ สิ่A#อยBdim7ากจะฝันดีCm ไม่ตื่น..ขึ้นมาพGmบความเป็นจริงชีวิG#ตที่ไม่มีเธA#อ  อยู่ก็เหมือนตาย..

Cm | G# A# | ( x3 )คอร์ดเพลง อยู่ก็เหมือนตาย IZAX

เนื้อเพลง อยู่ก็เหมือนตาย IZAXนี่ฉันฝันร้ายไปใช่ไหม แล้วทำไมใจมันเจ็บไม่หายเสียที หรือไม่มีวันจะเหมือนเดิม ไม่มีเธอ ที่เคยว่ารัก ไม่มีอีกแล้ว จะมีก็เพียงแค่คนอย่างฉัน อยู่กับน้ำตา อยากให้สายลมช่วยกล่อม ให้ฉันนอนตาหลับ ให้ฉันลืมหมดทุกๆสิ่ง อยากจะฝันดี ไม่ตื่น มาพบความจริง ชีวิตที่ไม่มีเธอ ไม่มีหัวใจ ก็รู้ว่าฉันต้องอยู่ไหว ต้องทำใจว่าจบลงไปแล้วรักเรา ทั้งที่ใจก็รู้ดี ทั้งที่มีเป็นร้อยพันเหตุผลที่จะไม่รัก จะมีก็เพียงแค่คนถูกทิ้ง กลับลืมไม่ลง อยากให้สายลมช่วยกล่อม ให้ฉันนอนตาหลับ ให้ฉันลืมหมดทุกๆสิ่ง อยากจะฝันดี ไม่ตื่นขึ้นมาพบความเป็นจริง ชีวิตที่ไม่มีเธอ อยู่ก็เหมือนตาย