อยู่ก็เหมือนตาย

 อยู่ก็เหมือนตาย I-ZAX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อยู่ก็เหมือนตาย - I-ZAX

Cm | Gm |G# | A# |

  นี่ฉันD#ฝันร้ายไปใช่ไหA#/D  แล้วทำไCmม..ใจมันเจ็บไม่หาG#ยเสียทีA# D# หรือไม่มีวันจะเหมือA#/Dนเดิม  ไม่มีCmเธอ.. ที่เคยว่ารัFmก  ไม่มีG7อีกแล้G#   จะมีก็เพีA#ยงแค่คนอย่างฉัFmน.. อยู่กับน้ำตA#

อยากให้สายลCmมช่วยกล่อม..ให้ฉัGmนนอนตาหลับให้ฉันลืG#มหมดทุก ๆ สิ่A#อยBdim7ากจะฝันดีCm ไม่ตื่น.. มาพบGmความจริงชีวิG#ตที่ไม่มีเธA#อ (ไม่มีหัวCm | G# A#ใจ)

  ก็รู้D#ว่าฉันต้องอยู่ไหA#/Dว..  ต้องทำCmใจ..ว่าจบลงไปแล้G#วรักเรA# D# ทั้งที่ใจก็รู้A#/Dดี  ทั้งที่Cmมี..เป็นร้อยพันเหตุผFmล..ที่จG7ะไม่รักG#..  จะมีก็เพียA#งแค่คนถูกทิ้Fmง.. กลับลืมไม่ลA#

** | ** |

D# | Gm |Cm | Fm G7 |
G# | A# |Fm | A# |

** |

อยากให้สายลCmมช่วยกล่อม..ให้ฉัGmนนอนตาหลับให้ฉันลืG#มหมดทุก ๆ สิ่A#อยBdim7ากจะฝันดีCm ไม่ตื่น..ขึ้นมาพGmบความเป็นจริงชีวิG#ตที่ไม่มีเธA#อ  อยู่ก็เหมือนตาย..

Cm | G# A# | ( x3 )