อยู่คนเดียว

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยู่คนเดียว ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
สังกัดค่าย: WARNER MUSIC

Em | Em |

อยู่คนเดียวโดด ๆEmไม่โลดAm ไม่โผนD  ไม่เดืAmอด ไม่ร้Dอนเรื่อย ๆEm เอื่อย ๆ .. Em

อยู่คนเดียวให้เข็Emน้ำตาAmแทบเล็ดD  มันเจ็Amบ มันร้อDต้องทนEmให้อยู่..   Em

ก็เราคนแปลกคCน เรียกหาDคนมอGบหัวใD/F#จรักจริEmแบ่งปัCนน้ำใD | Dจ..

ค่ำคืนฟ้ามืดมัEmหัวใAmจสลัDว น่ากลัAmว..กว่าฟ้Dครึ้ม Emๆ ในอก..  Em

อยู่นิ่งในอารมEmณ์ซ่อนตรAmม..ลึก ๆD  ซ่อนควAmามร้าวลึDยิ้มเศEmร้าใจป่วน.. Em

ตั้งแต่รักจากไCป.. สุดสายDตาเมื่อคGน..ไม่มีรัD/F#กให้กัEmอ้างว้าCงข้างใD | Dน..

เพราะใจไม่เคยเปลี่Emยนเวียนว่าCย.. ค้นหDา.. ความรัG D/F#มาเก็บไว้C  แต่ไม่เคDย..ได้รักจริงใG D/F#จ..จากคEmน.. ให้คCน.. ให้ใD | Dจ..

Em | Am D | Am D | Em | Em |

* | ** |

จึงอยู่คนเดียวเดี่ยว ๆEmไม่เกี่Amยว ไม่ข้อDง  ไม่เรียAmก ไม่ร้อDไม่รบEmกวนใคร..  Em

อยู่แต่กับตัวเอCง.. ได้ไงDเจ็Gบปวดร้าD/F#ว ใจอ่อEmน ร่อนไหCล แทบตาDย..เพราะอยู่คนเดียวเดี่ยว ๆEmคอร์ดเพลง อยู่คนเดียว ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง อยู่คนเดียว พงษ์สิทธิ์ คำภีร์อยู่คนเดียวโดดๆไม่โลด ไม่โผน ไม่เดือด ไม่ร้อน เรื่อยๆเอื่อยๆอยู่คนเดียวให้เข็ด น้ำตาแทบเล็ด มันเจ็บ มันร้อน ต้องทนให้อยู่ ก็เราคนแปลกคน เรียกหาคน มอบหัวใจรักจริง แบ่งปันน้ำใจ ค่ำคืนฟ้ามืดมัว หัวใจสลัว น่ากลัวกว่าฟ้า ครึ้มๆในอก อยู่นิ่งในอารมณ์ ซ่อนตรมลึกๆซ่อนความร้าวลึก ยิ้มเศร้าใจป่วน ตั้งแต่รักจากไป สุดสายตา เมื่อคนไม่มีรักให้กัน อ้างว้างข้างใน เพราะใจไม่เคยเปลี่ยน เวียนว่าย ค้นหา ความรัก มาเก็บไว้ แต่ไม่เคย ได้รักจริงใจ จากคน ให้คน ให้ใจ จึงอยู่คนเดียวเดี่ยวๆไม่เกี่ยว ไม่ข้อง ไม่เรียก ไม่ร้อง ไม่รบกวนใคร อยู่แต่กับตัวเอง ได้ไง เจ็บปวดร้าว ใจอ่อน ร่อนไหล แทบตาย เพราะอยู่คนเดียวเดี่ยวๆ