ห้องนอน

 FridayNight to Sunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห้องนอน FridayNight to Sunday

D# | Dm Gm |Cm F | A# |
D# | Dm Gm |Cm F | A# F |

 A# ลองมองย้อนไปDmในวันที่มีความสุGm  ลองคิดทบทวFmนเรื่องราวที่เรA#าเคยผ่าD#  เก็บวันเวลา   Dm  เก็บความทรงจำ Cm เก็บเรื่องราวเหล่านั้นFเอาไว้ในใจ

 A# ดอกไม่ได้ที่เราสองคนDmเคยร่วมกันปลูGm  ถนนเส้นนั้Fmนที่เราสองคนA#เคยผ่าD#  กล่องของขวัญกล่องนั้น   Dm  ตุ๊กตาตัวนั้น Cm ที่เธอให้ฉันยังจำมันได้Fไหม

 Cm  วันเวลาที่แสDmนมีความสุข D#  วันที่เราซาบซึ้Dmงและตรึงใจ Cm  อ้อมกอดที่เธอDmเคยให้   รอยจูบD#หวาน ๆ รอยยิ้Dmมของเธอ   ยังจำD#mมาจนถึงวันFนี้

 A#  ปลอกหมอนที่น้ำลาF/Aยเธอยืดใส่ Gm  ช่อดอกไม้ที่เธFmอให้ฉัA#นเก็บไว้ D#  ทุกทุกสิ่งและทุDmก ๆ ย่าง Cm  มีไว้เพื่อคอFยเตือนใจฉัน A#  ว่าฉันจะรักใคF/Aรไม่ได้อีก Gm  วันนี้ฉันพร้FmอมจะหยุA#ดหัวใจ D#  อ้อมกอดของฉัน  Dm  รอยจูบของฉัน Cm  มันมีไว้เพื่อเธFอ..เพียงคนเดีA# | (F)ยว

 A# แต่แล้วโชคชะตDmาก็เล่นตลGm  ความรักที่เราสองคFmนเคยร่วA#มกันสร้าD#  ความทรงจำดี ๆ    Dm  ฉันก็ทำมันพัง Cm เหลือเพียงความหลังFตอกย้ำหัวใจ

 Cm  วันเวลาที่แสDmนมีความสุข D#  วันที่เราซาบซึ้Dmงและตรึงใจ Cm  อ้อมกอดที่เธอDmเคยให้   รอยจูบD#หวาน ๆ รอยยิ้Dmมของเธอ   ฉันคงD#mไม่มีวันได้เจFออีกแล้ว

 A#  สุดท้ายวันนี้F/Aคงทำได้เพียง Gm  กอดหมอนใบเดิFmมที่เธA#อเคยหนุน D#  กอดทุก ๆ สิ่งแลDmะทุก ๆ อย่าง Cm  กอดมันให้เหมือนที่กอFดเธอ A#  เพิ่งรู้วันนี้F/Aเมื่อเธอไม่อยู่ Gm  ว่าเตียงของฉัFmนมันกว้าA#งแค่ไหน D#  อ้อมกอดของฉัน   Dm  อยากกอดเธออีกครั้ง Cm  และจะพูดดัง ๆF ว่าฉันรักเธอ

D# | Dm Gm |Cm Dm | D#m F |

* | ** | *** |

D# Dm |

 Cm  คำขอร้องสุดท้าย   Dm  ความหวังสุดท้าย D#  คือขอร้องให้เธFอ..กลับมาเหมือนเดิม

F# | G# | A# |ฟังเพลง - ห้องนอน FridayNight to Sunday - YouTube

เนื้อเพลง ห้องนอน FridayNight to Sundayลองมองย้อนไปในวันที่มีความสุข ลองคิดทบทวนเรื่องราวที่เราเคยผ่าน เก็บวันเวลา เก็บความทรงจำ เก็บเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ในใจ ดอกไม่ได้ที่เราสองคนเคยร่วมกันปลูก ถนนเส้นนั้นที่เราสองคนเคยผ่าน กล่องของขวัญกล่องนั้น ตุ๊กตาตัวนั้น ที่เธอให้ฉันยังจำมันได้ไหม วันเวลาที่แสนมีความสุข วันที่เราซาบซึ้งและตรึงใจ อ้อมกอดที่เธอเคยให้ รอยจูบหวานๆรอยยิ้มของเธอ ยังจำมาจนถึงวันนี้ ปลอกหมอนที่น้ำลายเธอยืดใส่ ช่อดอกไม้ที่เธอให้ฉันเก็บไว้ ทุกทุกสิ่งและทุกๆย่าง มีไว้เพื่อคอยเตือนใจฉัน ว่าฉันจะรักใครไม่ได้อีก วันนี้ฉันพร้อมจะหยุดหัวใจ อ้อมกอดของฉัน รอยจูบของฉัน มันมีไว้เพื่อเธอเพียงคนเดียว แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก ความรักที่เราสองคนเคยร่วมกันสร้าง ความทรงจำดีๆฉันก็ทำมันพัง เหลือเพียงความหลังตอกย้ำหัวใจ วันเวลาที่แสนมีความสุข วันที่เราซาบซึ้งและตรึงใจ อ้อมกอดที่เธอเคยให้ รอยจูบหวานๆรอยยิ้มของเธอ ฉันคงไม่มีวันได้เจออีกแล้ว สุดท้ายวันนี้คงทำได้เพียง กอดหมอนใบเดิมที่เธอเคยหนุน กอดทุกๆสิ่งและทุกๆอย่าง กอดมันให้เหมือนที่กอดเธอ เพิ่งรู้วันนี้เมื่อเธอไม่อยู่ ว่าเตียงของฉันมันกว้างแค่ไหน อ้อมกอดของฉัน อยากกอดเธออีกครั้ง และจะพูดดังๆว่าฉันรักเธอ คำขอร้องสุดท้าย ความหวังสุดท้าย คือขอร้องให้เธอกลับมาเหมือนเดิม