ห้องนอน

 FridayNight to Sunday สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ห้องนอน FridayNight to Sunday

D# | Dm Gm |Cm F | A# |
D# | Dm Gm |Cm F | A# F |

 A# ลองมองย้อนไปDmในวันที่มีความสุGm  ลองคิดทบทวFmนเรื่องราวที่เรA#าเคยผ่าD#  เก็บวันเวลา   Dm  เก็บความทรงจำ Cm เก็บเรื่องราวเหล่านั้นFเอาไว้ในใจ

 A# ดอกไม่ได้ที่เราสองคนDmเคยร่วมกันปลูGm  ถนนเส้นนั้Fmนที่เราสองคนA#เคยผ่าD#  กล่องของขวัญกล่องนั้น   Dm  ตุ๊กตาตัวนั้น Cm ที่เธอให้ฉันยังจำมันได้Fไหม

 Cm  วันเวลาที่แสDmนมีความสุข D#  วันที่เราซาบซึ้Dmงและตรึงใจ Cm  อ้อมกอดที่เธอDmเคยให้   รอยจูบD#หวาน ๆ รอยยิ้Dmมของเธอ   ยังจำD#mมาจนถึงวันFนี้

 A#  ปลอกหมอนที่น้ำลาF/Aยเธอยืดใส่ Gm  ช่อดอกไม้ที่เธFmอให้ฉัA#นเก็บไว้ D#  ทุกทุกสิ่งและทุDmก ๆ ย่าง Cm  มีไว้เพื่อคอFยเตือนใจฉัน A#  ว่าฉันจะรักใคF/Aรไม่ได้อีก Gm  วันนี้ฉันพร้FmอมจะหยุA#ดหัวใจ D#  อ้อมกอดของฉัน  Dm  รอยจูบของฉัน Cm  มันมีไว้เพื่อเธFอ..เพียงคนเดีA# | (F)ยว

 A# แต่แล้วโชคชะตDmาก็เล่นตลGm  ความรักที่เราสองคFmนเคยร่วA#มกันสร้าD#  ความทรงจำดี ๆ    Dm  ฉันก็ทำมันพัง Cm เหลือเพียงความหลังFตอกย้ำหัวใจ

 Cm  วันเวลาที่แสDmนมีความสุข D#  วันที่เราซาบซึ้Dmงและตรึงใจ Cm  อ้อมกอดที่เธอDmเคยให้   รอยจูบD#หวาน ๆ รอยยิ้Dmมของเธอ   ฉันคงD#mไม่มีวันได้เจFออีกแล้ว

 A#  สุดท้ายวันนี้F/Aคงทำได้เพียง Gm  กอดหมอนใบเดิFmมที่เธA#อเคยหนุน D#  กอดทุก ๆ สิ่งแลDmะทุก ๆ อย่าง Cm  กอดมันให้เหมือนที่กอFดเธอ A#  เพิ่งรู้วันนี้F/Aเมื่อเธอไม่อยู่ Gm  ว่าเตียงของฉัFmนมันกว้าA#งแค่ไหน D#  อ้อมกอดของฉัน   Dm  อยากกอดเธออีกครั้ง Cm  และจะพูดดัง ๆF ว่าฉันรักเธอ

D# | Dm Gm |Cm Dm | D#m F |

* | ** | *** |

D# Dm |

 Cm  คำขอร้องสุดท้าย   Dm  ความหวังสุดท้าย D#  คือขอร้องให้เธFอ..กลับมาเหมือนเดิม

F# | G# | A# |ห้องนอน FridayNight to Sunday