วิวาห์สีดำ (Black Wedding)

 ห้าวเป้ง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิวาห์สีดำ ห้าวเป้ง

Am | G |Am | G |
Am | G |Am | G |

 Am  ตื่นขึ้นมากับคำว่าเหงG   แปดโมงเช้าช่างดูโหดร้าAm   แดดยามเช้าช่างดูสดใสG มองไปก็ไม่เข้าที

 Am  10 โมงเช้า ล้มตัวลงนอG   เปิดฟังเพลงตัวเองจนหลอAm   ไม่อยากจะทำอะไร   แต่วันนี้Gเป็นวันสำคัญของเธอ

โอ้Amย.. เสียงโห้มันดังแต่ไกGวันนี้เป็นวันที่เธอสุขใAmแลดูว่าเธอนั้นมีควาGมสุขขันหมากแห่มAmา ในยามที่ฉันกำลังทุกGข์อยากจะเข้าไปร่วมสนุAmแต่ใจของฉันมันทำไม่ได้G

ยินดีปรีดAmา ยามอุรามันเจ็บช้ำGหัวใจมันตอกและย้ำAmว่าเธอมีคู่ครองในหัวGใจเค้าโหเสียงดัAmง อยากจะเข้าไปทักทGายส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอไAmป ให้เธอมีความสุG

เสียAmงขันหมากดัง แต่เสียงฉันแผ่วไปเสียGงในหัวใจ..ก็คงต้องเงียบไปแต่ความสุAmขของเธอกับกลายเป็นเขาใช่ไหมทิ้งฉันGตรงนี้ โอเคฉันไม่เป็นไร

ขอโทษทีAm ในยามที่เธอนั้นมีความสุขขอโทษทีG ในยามที่ฉันนั่นมีความทุกข์ก็โทษทีAmแล้วใคร แล้วใคร แล้วใคร จะเข้ามาแทนที่Gก็คงไม่มีวันเป็นอย่างนั้นแต่เธอเลือกเขาคนดี

ฉัEmน..ต้องตรBmม..ในฤทัยขื่นขAmม..จบลงกับคำว่าสายAmไปเธEmอเลือกเขาใช่ไหBmทิ้งฤทัยฉันไAmป ไม่ต้องมาใยAmดี

งานแต่งที่ใAmด เป็นได้แค่แขกรับเGชิญอยากแต่งกับเขาเหลือเกิAmแต่ไม่มีเหมือนเป็นอย่างนั้Gเพราะคนที่รัAmกของข้าดันไปมีความสัมพัGนธ์แต่งงานมีความสุขสัAmนต์จวบจนสวรรค์จะ พังมะลาG

ขอAmให้เธอนั้นมีความสุขใจขอGให้เธอนั้นมีความสุขครั้งยิ่งใหญ่ขอAmให้เธอนั้นลืมเรื่องราวของฉันขอGให้เธอนั้นมีความสุขสันต์

ไชโAmย ไชโย โหฮิ้วไชโยG ไชโย โหฮิ้วไชโAmย ไชโย โหฮิ้วไชโยG ไชโย โหฮิ้ว

Am | G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง วิวาห์สีดำ ห้าวเป้ง

เนื้อเพลง วิวาห์สีดำ ห้าวเป้งตื่นขึ้นมากับคำว่าเหงา แปดโมงเช้าช่างดูโหดร้าย แดดยามเช้าช่างดูสดใส มองไปก็ไม่เข้าที 10 โมงเช้า ล้มตัวลงนอน เปิดฟังเพลงตัวเองจนหลอน ไม่อยากจะทำอะไร แต่วันนี้เป็นวันสำคัญของเธอ โอ้ย เสียงโห้มันดังแต่ไกล วันนี้เป็นวันที่เธอสุขใจ แลดูว่าเธอนั้นมีความสุข ขันหมากแห่มา ในยามที่ฉันกำลังทุกข์ อยากจะเข้าไปร่วมสนุก แต่ใจของฉันมันทำไม่ได้ ยินดีปรีดา ยามอุรามันเจ็บช้ำ หัวใจมันตอกและย้ำว่าเธอมีคู่ครองในหัวใจ เค้าโหเสียงดัง อยากจะเข้าไปทักทาย ส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอไป ให้เธอมีความสุข เสียงขันหมากดัง แต่เสียงฉันแผ่วไป เสียงในหัวใจก็คงต้องเงียบไป แต่ความสุขของเธอกับกลายเป็นเขาใช่ไหม ทิ้งฉันตรงนี้ โอเคฉันไม่เป็นไร ขอโทษที ในยามที่เธอนั้นมีความสุข ขอโทษที ในยามที่ฉันนั่นมีความทุกข์ ก็โทษที แล้วใคร แล้วใคร แล้วใคร จะเข้ามาแทนที่ ก็คงไม่มีวันเป็นอย่างนั้น แต่เธอเลือกเขาคนดี ฉันต้องตรม ในฤทัยขื่นขมจบลงกับคำว่าสายไป เธอเลือกเขาใช่ไหม ทิ้งฤทัยฉันไป ไม่ต้องมาใยดี งานแต่งที่ใด เป็นได้แค่แขกรับเชิญ อยากแต่งกับเขาเหลือเกิน แต่ไม่มีเหมือนเป็นอย่างนั้น เพราะคนที่รักของข้าดันไปมีความสัมพันธ์ แต่งงานมีความสุขสันต์ จวบจนสวรรค์จะ พังมะลาย ขอให้เธอนั้นมีความสุขใจ ขอให้เธอนั้นมีความสุขครั้งยิ่งใหญ่ ขอให้เธอนั้นลืมเรื่องราวของฉัน ขอให้เธอนั้นมีความสุขสันต์ ไชโย ไชโย โหฮิ้ว ไชโย ไชโย โหฮิ้ว ไชโย ไชโย โหฮิ้ว ไชโย ไชโย โหฮิ้ว Fade Out