บล็อกกูสา Eพาก

 มาริโอ้ โจ๊ก ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บล็อกกูสา Eพาก มาริโอ้ โจ๊ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ดรีม ภูไทเร็คคอร์ด

Gm | Gm |Cm | F |
A# | Dm |D# | F | Gm |

เฟA#สนี้ อ้ายสมัครตั้งแต่อยู่ มDm.4จนเวลาผ่านมาหลายปีCm  มีหมู่อยู่ห้าพันFคนแฟนบ่มีA#  แต่หมู่ในเฟสมีหลายจนDmล้นอ้ายจึงลบเพื่อนไปหนึ่งคCmเพื่อสิแอดคนที่แอบมัF

จนเวลD#าประมาณตีสองน้องคนงาDmมกะรับแอดอ้ายหัวใCmจ.. แล่นไปส้นตีFน จั่งแหม่นฟินคัA#

อ้ายเลยทักD#ครับ เฮ็ดหยังหน่Fสิแตกข้าวแล้วบ้Dmอ โอ้ะ กินข้าวหรือยังครัGmเขาก็อ่Cmานทันทีปึบปับแต่ว่าD#เป็นหยังน้อครับ คือบ่ตอบF | Fมา..

ตอบแชทข่อยแหA#น่หน้าบ่คือแDmม่ กะอย่าสุหยิ่งหลGmายเน็ตหมFด หรือบ่สำบาD#แบตเสื่อมหรือ wFifi มีปัญหA#หรืออ้ายบ่หล่D#อคือจั่งณเดFจึงปฏิเสDmธอ้ายน้อญาญ่Gmอ่านแต่บ่ตอCmบ มันบ่ชอบเลยหนDmอยากสับบักกอD#ก ขะซั่นกะบล็อกกูสF(อุตส่าห์แอบมัก)

D# | F |

เผื่A#อสิค้นเฟสพ้อ จักขอนำหมู่นำเสี่ยวคนหนึ่Dmง กะเทียว กะเม้นต์ กะทักกะยังบ่เคยฮักอ้ายอ่Cmานแชทบ่ตอบ มันบอบมันช้ำในใจอยาFกตะโกนออกไป ว่ามึงบล็อกกูสA#

Gm | Gm |Cm | F |
A# | Dm |D# | F | Gm |

* | ** | ** |

D# | F |

*** |

Gm | Gm |Cm | F |
Gm | Gm |Cm | Gm |Gm F | Gm |คอร์ดเพลง บล็อกกูสาEพาก มาริโอ้โจ๊ก


เนื้อเพลง บล็อกกูสา Eพาก มาริโอ้ โจ๊กเฟสนี้ อ้ายสมัครตั้งแต่อยู่ ม4 จนเวลาผ่านมาหลายปี มีหมู่อยู่ห้าพันคน แฟนบ่มี แต่หมู่ในเฟสมีหลายจนล้น อ้ายจึงลบเพื่อนไปหนึ่งคน เพื่อสิแอดคนที่แอบมัก จนเวลาประมาณตีสอง น้องคนงามกะรับแอดอ้าย หัวใจ แล่นไปส้นตีน จั่งแหม่นฟินคัก อ้ายเลยทักครับ เฮ็ดหยังหน่อ สิแตกข้าวแล้วบ้อ โอ้ะ กินข้าวหรือยังครับ เขาก็อ่านทันทีปึบปับ แต่ว่าเป็นหยังน้อครับ คือบ่ตอบมา ตอบแชทข่อยแหน่ หน้าบ่คือแม่ กะอย่าสุหยิ่งหลาย เน็ตหมด หรือบ่สำบาย แบตเสื่อมหรือ wifi มีปัญหา หรืออ้ายบ่หล่อคือจั่งณเดช จึงปฏิเสธอ้ายน้อญาญ่า อ่านแต่บ่ตอบ มันบ่ชอบเลยหนา อยากสับบักกอก ขะซั่นกะบล็อกกูสา อุตส่าห์แอบมัก เผื่อสิค้นเฟสพ้อ จักขอนำหมู่นำเสี่ยว คนหนึ่ง กะเทียว กะเม้นต์ กะทัก กะยังบ่เคยฮักอ้าย อ่านแชทบ่ตอบ มันบอบมันช้ำในใจ อยากตะโกนออกไป ว่ามึงบล็อกกูสา