บ่ต้องการเศษใจ (เหลือแต่หอยกับรอยยิ้ม)

บ่ต้องการเศษใจ, แบม ไพลิน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่ต้องการเศษใจ (เหลือแต่หอยกับรอยยิ้ม) - แบม ไพลิน

D# | Cm |G# | A# |
D# | Cm |G# | A# |

Cm | Cm |Cm | Cm | Cm |

Cm | G# A# |Cm | G# A# |Cm | A# |

บ่แม่นขอทาD#น เฮาบ่ต้องการเศษใCmเก็บเอาคืนไปG# คั่นให้มาพอก่ำก่าA#บ่แม่นคนดีD# แต่กะเลือกอยู่ดอกหว๋Cmอย่าสิมาทำท่าG#.. คั่นบ่A#เคยฮักกันเD# | D#ลย

บ่แม่G#นว่าบ่มีไผ๋เอA#แค่อยากคบกับเจ้Gmา เข้าใจแนแหCmม๋อยากสิG# อยากสิเข้าไปเทคแคA#ร์ ดูแลหัวใ(D#)

 Cm ให้มันนวนอ่องต่อง ให้ได้เป็นคู่ครA#อง  ให้ได้เป็นแม่ของบักหำน้อย G# ให้ได้เป็นคนฮัก บ่อยากเป็นแล้วคนคอA#  สุดท้ายเหลือแต่หอย.. A#   กับรอยD#ยิ้ม..

D# | A# |Cm | Cm |
D# | A# |Cm | Cm |

รักแค่ไหนก็ต้องไป เพราะมันไม่ใช่เนื้อคู่ไม่ใช่ขอทานจะให้ทนอยู่ไปเพื่ออะไร?ก็แค่ต้องการความรัก และไม่ใช่แค่เศษใจอยู่ต่อคงเฉาตาย หาใหม่ดีกว่า..

D# | A# |Cm | Cm |
D# | A# |Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | Cm |G# A# | Cm |
Cm | Cm |G# A# | Cm | Cm |

Cm | G# A# | Cm |G# A# | Cm |

* | ** |

D# | A# |Cm | Cm |
D# | A# |Cm | Cm |

** |บ่ต้องการเศษใจ (เหลือแต่หอยกับรอยยิ้ม) - แบม ไพลิน