แค่ฝัน

กวาง กมลชนก ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่ฝัน - กวาง กมลชนก เขมะโยธิน

รู้ตอนจGบ ตั้งแต่วันที่เริ่Amไม่มีทางD7เติมตัวฉันเข้าไปGในช่องว่าEmง..ระหว่าEงหัวใAmจ..ของเธCอ..กับใครคนนั้D

แต่ยัEmง..ดื้อดึBmง      ใครรู้C คงคิดDว่าดื้อรั้G ที่จริB7ง ฉันยอมรับมัEmน     ได้ฝัCน..ก็ยังD | Dดี

แค่อยากรักเธGอวันที่ยังมีลมหายใBmแค่อยากอยู่ใกAmล้ ได้ทำอะไรแบบทุกทีCmแค่อยากซึมซัGบ..อารมBmณ์แบบนี้Emที่ไม่CอยากมีกับใคD

แค่อยากเก็บนGาทีที่มีเธอเป็นทุกอย่Bmางแค่ขอมีเธAmอเป็นความหวังในหัวใCmต่อจากนั้Gน..จะเป็Bmนเช่นไEm C  ฉันจะไDม่บ่นเลG

ทุก ๆ อย่Gาง ไม่มีเงื่อนไขใAmฉันเต็มใD7จจะให้เธอทุกสิ่Gทุก ๆ บEmท..แห่งควEามรักจริAmถึงสุดท้าCยเป็นเพียงแค่ฝัD

* | ** | *** |

ต่อจากนั้Gนจะเป็D/F#นเช่นไEm C  ฉันจะไม่บ่นเลG | C Cm | Gย..แค่ฝัน - กวาง กมลชนก เขมะโยธิน