แค่ทรมาน

วงสติ๊กเกอร์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่ทรมาน - วงสติ๊กเกอร์

G | D |C | D |

 G  คงหมดเวลาแล้ว    D/F#  คงจบจริง ๆ แล้ว   รักCที่เคยมี.. เธอDกลับทิ้งมัน

 G  คงไม่มีเธอแล้ว     D/F#  คงไม่มีเราแล้ว   คงCไม่มีแล้วทุกสิ่ง  เมื่อDเธอทิ้งมันไป

มัEmนเป็นเพียงละคDรสั้น ๆที่เธอนั้Cนสร้างมันขึ้นมD | Dา..

จะทิ้งก็ทิ้งไปG  ไม่ต้องเป็นห่วDงฉันไม่ต้องมาถาCมว่าฉัน..อยู่ได้Gไหมก็พร้อมรับความจริGง.. ที่เธอต้องทิ้งDไปไม่ต้องห่วงฉัCน  ฉันคงไม่ตาDอย่างน้อยแค่ทรมา(G)

 G  ต้องอยู่คนเดียวแล้ว    D/F# ต้องเดินคนเดียวแล้ว   เหงCาก็ช่างมัน  ต้อDงฝืนทำใจ

 G  ไม่อยากจะยื้อแล้ว     D/F#   ไม่อยากจะรั้งแล้ว   อ้อCนวอนให้ตาย  ในเมื่อDเธอจะไป

* | ** |

G | D |C | G |
G | D |C | D | D |

** | ** |

G | D | C | D | G |แค่ทรมาน - วงสติ๊กเกอร์