แค่ทรมาน

 วงสติ๊กเกอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ทรมาน วงสติ๊กเกอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอฟ วงฟินเรียบเรียง: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: สัญญา อิทธิสันติดต่องานแสดง: 0931424470, 0993602662

G | D |C | D |

 G  คงหมดเวลาแล้ว    D/F#  คงจบจริง ๆ แล้ว   รักCที่เคยมี.. เธอDกลับทิ้งมัน

 G  คงไม่มีเธอแล้ว     D/F#  คงไม่มีเราแล้ว   คงCไม่มีแล้วทุกสิ่ง  เมื่อDเธอทิ้งมันไป

มัEmนเป็นเพียงละคDรสั้น ๆที่เธอนั้Cนสร้างมันขึ้นมD | Dา..

จะทิ้งก็ทิ้งไปG  ไม่ต้องเป็นห่วDงฉันไม่ต้องมาถาCมว่าฉัน..อยู่ได้Gไหมก็พร้อมรับความจริGง.. ที่เธอต้องทิ้งDไปไม่ต้องห่วงฉัCน  ฉันคงไม่ตาDอย่างน้อยแค่ทรมา(G)

 G  ต้องอยู่คนเดียวแล้ว    D/F# ต้องเดินคนเดียวแล้ว   เหงCาก็ช่างมัน  ต้อDงฝืนทำใจ

 G  ไม่อยากจะยื้อแล้ว     D/F#   ไม่อยากจะรั้งแล้ว   อ้อCนวอนให้ตาย  ในเมื่อDเธอจะไป

* | ** |

G | D |C | G |
G | D |C | D | D |

** | ** |

G | D | C | D | G |คอร์ดเพลง แค่ทรมาน วงสติ๊กเกอร์

เนื้อเพลง แค่ทรมาน วงสติ๊กเกอร์คงหมดเวลาแล้ว คงจบจริงๆแล้ว รักที่เคยมี เธอกลับทิ้งมัน คงไม่มีเธอแล้ว คงไม่มีเราแล้ว คงไม่มีแล้วทุกสิ่ง เมื่อเธอทิ้งมันไป มันเป็นเพียงละครสั้นๆที่เธอนั้นสร้างมันขึ้นมา จะทิ้งก็ทิ้งไป ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ไม่ต้องมาถามว่าฉันอยู่ได้ไหม ก็พร้อมรับความจริง ที่เธอต้องทิ้งไป ไม่ต้องห่วงฉัน ฉันคงไม่ตาย อย่างน้อยแค่ทรมาน ต้องอยู่คนเดียวแล้ว ต้องเดินคนเดียวแล้ว เหงาก็ช่างมัน ต้องฝืนทำใจ ไม่อยากจะยื้อแล้ว ไม่อยากจะรั้งแล้ว อ้อนวอนให้ตาย ในเมื่อเธอจะไป