ใช่ฉันหรือเปล่า

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือเปล่า KALA กะลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์กวี ไชยหาญเรียบเรียง: Holly Berryสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E B/D# | C#m |A B | E B |

E G#m | C#m |A B | E B |

 E  ลืมตามองฉัG#mนให้ดีอีกครั้C#m A  ความจริง ความฝัBน..ต่างกันแค่Eไหน   รักAที่เธอต้องกาBร  ผู้ชาG#mยในฝันในC#mใจ   ตอAบตัวเองได้ไหBม ใช่ฉันหรือเปล่Eา..  B

 E  เธออายใครไหG#mม ที่เดินกับฉัC#m A  จับมือกับฉัBน ภูมิใจบ้างEไหม   ฉันAจะยอมรับฟัBง  หากG#mเธอไม่แน่ใC#m   ก็Aจะพร้อมทำตาBมหัวใจของเธE E7อ..

ไม่ได้เลิศหAรู  แค่คนBบนพื้นดินทรEายไม่ใช่เจ้าชาAย.. ที่มีBให้เธอได้ทุกEสิ่งมีเพียงสอAงมือ..ที่พร้อBมจะทำเพื่อเธG#mอด้วยรักจริC#mไม่มีAวันจะทิ้ง.. B  ให้เธอต้องเสียใE | (B)จ..

 E  เธออายใครไหG#mม ที่เดินข้างฉัC#m A  สบตากับฉัBน อุ่นใจแค่Eไหน   แม้Aยังไม่ดีพBอ    ก็G#mไม่ต้องเกรงใC#m   อยาAกจับมือกับฉัBนเรื่อยไปหรือเปEล่า

E G#m | C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |A B7 | E E7 |

** |

E |คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือเปล่า KALA กะลา

เนื้อเพลง ใช่ฉันหรือเปล่า KALA กะลาลืมตามองฉันให้ดีอีกครั้ง ความจริง ความฝันต่างกันแค่ไหน รักที่เธอต้องการ ผู้ชายในฝันในใจ ตอบตัวเองได้ไหม ใช่ฉันหรือเปล่า เธออายใครไหม ที่เดินกับฉัน จับมือกับฉัน ภูมิใจบ้างไหม ฉันจะยอมรับฟัง หากเธอไม่แน่ใจ ก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอ ไม่ได้เลิศหรู แค่คนบนพื้นดินทราย ไม่ใช่เจ้าชาย ที่มีให้เธอได้ทุกสิ่ง มีเพียงสองมือ ที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริง ไม่มีวันจะทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ เธออายใครไหม ที่เดินข้างฉัน สบตากับฉัน อุ่นใจแค่ไหน แม้ยังไม่ดีพอ ก็ไม่ต้องเกรงใจ อยากจับมือกับฉันเรื่อยไปหรือเปล่า