ฉันไม่ใช่เจ้าชาย (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)

 อู๋ นวพล สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่เจ้าชาย อู๋ นวพล (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)

C | C |

Cอ..เธออย่ามอEm7งฉันดั่งเช่Amนเจ้าชายในฝันที่แสนดีGฉัCน..มันก็เท่าEm7นี้ไม่รู้Amจะดีอย่างใจเธอคิดไว้Gหรือเปล่า

แค่เพียFงคน ๆ หนึ่ง ที่เงียบเEmหงาในหัAmวใจอยากมีFเธอร่วมทางไปข้าง ๆG กัน..  G

ฉันอาCจจะไม่ใช่คG/Bนที่ดีพAm Gร้อม..แต่ฉันพร้Fอมจะเป็นคนดีของเธCฉันอาEmจไม่ใช่เจ้าชายที่เลิศAmเลอแต่ฉัFนจะเป็นผู้ชายที่รักเธGอ..(ตลอดC | Cไป)

Cอ..เพียงแค่เธอEm7นั้นโปรดไว้Amวางใจให้ฉันเคียงข้างกาGสาCย..ลมที่อ่อนEm7ไหวช่วยพัAmดความจริงจากใจ กระซิบข้าGงใจเธอ

ว่ามีFคน ๆ หนึ่ง..ที่เงียบเหงEmาในหัวใAmอยากมีFเธอร่วมทางไปข้าง ๆG กัน..  G

** |

Em | Em |F | G |

** | ** |

C |คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่เจ้าชาย อู๋ นวพล (Ost. เบญจา คีตา ความรัก)

เนื้อเพลง ฉันไม่ใช่เจ้าชาย อู๋ นวพล (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)ขอเธออย่ามองฉัน ดั่งเช่นเจ้าชายในฝันที่แสนดี ฉันมันก็เท่านี้ ไม่รู้จะดีอย่างใจเธอคิดไว้หรือเปล่า แค่เพียงคนๆหนึ่ง ที่เงียบเหงาในหัวใจ อยากมีเธอร่วมทางไปข้างๆกัน ฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อม แต่ฉันพร้อมจะเป็นคนดีของเธอ ฉันอาจไม่ใช่เจ้าชายที่เลิศเลอ แต่ฉันจะเป็นผู้ชายที่รักเธอตลอดไป ขอเพียงแค่เธอนั้น โปรดไว้วางใจให้ฉันเคียงข้างกาย สายลมที่อ่อนไหว ช่วยพัดความจริงจากใจ กระซิบข้างใจเธอ ว่ามีคนๆหนึ่งที่เงียบเหงาในหัวใจ อยากมีเธอร่วมทางไปข้างๆกัน