ฉันไม่มี

 T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันไม่มี T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณฌัญญารงค์ นุชสวาทเรียบเรียง: ทีทีโปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

F | Am |Gm | C |

 F  เธอคนดี   F  ฉันขอเวลาเธอสักหน่A#อย   ก่อนที่A#mเราจะไปต่อด้วยกัน F  เธอคนดี   F  ให้ฉันได้พูดอะไรสักอย่A#าง   ใช้A#mเวลาแค่ไม่นาFน.. โอ.C..

   ถ้าถามDmว่าฉันรักเธอAmไหม Dm  ตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใAm   เพียงแต่ยังไม่แน่Gmใจ..ในบางอย่A#าง   จึงอยากจะถามเ Cธอ..

ถ้าไม่มีชุFดวิวาห์ให้เธอให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวAmนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงาDmนเลี้ยง ไม่มีตัดAmเค้กไม่มีGmสินสอดแพง ๆC ให้เธอไม่มีกาDmร์ดอวยพรใด ๆAm สักใบไม่มีฤกDmษ์ยามดีให้เธAmอได้รู้กำหGm | (C)นด..

แล้วเธอจะรักDmไหม ยังจะรักฉันไหมความรักCจน ๆ ของคน ๆ หนึ่ง..ซึ่งมันไม่A#มีอะไรจริง ๆC  นอกจากเธFอ..

F | Am |Gm |  C |

* | ** |

** | *** |

ซึ่งมันไม่A#มีอะไรจริง ๆC ..    | Fคอร์ดเพลง ฉันไม่มี T_T ทีที

เนื้อเพลง ฉันไม่มี T_T ทีทีเธอคนดี ฉันขอเวลาเธอสักหน่อย ก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกัน เธอคนดี ให้ฉันได้พูดอะไรสักอย่าง ใช้เวลาแค่ไม่นาน โอ ถ้าถามว่าฉันรักเธอไหม ตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจ เพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่าง จึงอยากจะถามเธอ ถ้าไม่มีชุดวิวาห์ให้เธอให้เธอได้ใส่ ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวม ไม่มีงานเลี้ยง ไม่มีตัดเค้ก ไม่มีสินสอดแพงๆให้เธอ ไม่มีการ์ดอวยพรใดๆสักใบ ไม่มีฤกษ์ยามดีให้เธอได้รู้กำหนด แล้วเธอจะรักไหม ยังจะรักฉันไหม ความรักจนๆของคนๆหนึ่ง ซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอ ซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆ