ดูแลตัวเองให้ดี

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ดูแลตัวเองให้ดี T_T ทีที

G | G |

ควาAmมเป็นจริง..จะฝืนDได้ยังไงฉันGเป็นใคร ฉันรู้EmตัวเองดีเธอAmคนดี  เธอกับเขาDที่เข้าทีคนดีGกับคนดี ย่อมรักกันไEmด้

ตัวAmฉันเอง..ที่ไม่Dมีค่าพอฉันGไม่ขอ  ไม่กล้EmาคิดไปไกลเธอAmต้องทน..ทำเพื่อฉันมDามากมายฉันAmไม่มีอะไรDให้เธอเลG | Dย..

ดูแลตัวเองให้Gดี  จากนี้คงไม่มีEmฉันวันนี้ที่เราจากAmกัน  ฉันจะรักเธอจนDตายดูแลตัวเองให้Gดี  ชีวิตเธอยังอีกEmไกลหันหลังแล้วเดินจากAmไป  อย่าหันมองกลับมD D  ฉันกลั้นน้ำตาไม่ได้

G | D |

วันAmเวลา..ที่เราDสร้างกันมารู้Gลึก ๆ  คงไปEmไม่ได้ไกลฉันAmรักเธอ  แต่ว่าฉันDมันไม่ใช่ฉันAmขอยอมตัดใจDไปจากเธอG..  ไปD...

C | D |C | D | E |

ดูแลตัวเองให้Aดี  จากนี้คงไม่มีF#mฉันวันนี้ที่เราจากBmกัน  ฉันจะรักเธอจนEตายดูแลตัวเองให้Aดี  ชีวิตเธอยังอีกF#mไกลหันหลังแล้วเดินจากBmไป  อย่าหันมองกลับมE

ดูแลตัวเองให้Aดี  จากนี้คงไม่มีF#mฉันวันนี้ที่เราจากBmกัน  ฉันจะรักเธอจนEตายดูแลตัวเองให้Aดี  ชีวิตเธอยังอีกF#mไกลหันหลังแล้วเดินจากBmไป  อย่าหันมองกลับมE E  ฉันกลั้นน้ำตาไม่ได้A..ดูแลตัวเองให้ดี T_T ทีที