ดวงใจ

 ปาล์มมี่ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงใจ PALMY ปาล์มมี่
เนื้อร้อง: ปาล์มมี่, วีรณัฐ ทิพยมณฑล, พีระนัต สุขสำราญทำนอง: ปาล์มมี่เรียบเรียง: อธิราช ปิ่นทอง, อธิชนม์ ปิ่นทอง, กฤติธี แสงดี, ปาล์มมี่, ปณิธาน ตติยารัตน์ดนตรี: ปาล์มมี่สังกัดค่าย: genie records

Gm | F |D# | D# |

เธอเปรียบดังA#เสมือนดวงใจตามติดตรึA#งแนบชิดข้างกายหวังว่าเธD#อจะไม่ไปไหน รัD#กจำนนถึงเธอคนดีผู้เป็Gmนที่รักในใจ ไม่มีเธFอคงคิดตรอมใจฉันสัญญD#าจะไม่ไปไหนขอD#เพียงเธอเข้ามา  D# (นั่งในดวงใจ)

A# | A# |D# | D# |

โปรดส่A#งยิ้มมาสักหน่D#อยช่วยบอD#กรักฉันบ่อย ๆD#วอนเธอจงอย่าจืGmดจาง ใจคงบางถ้าขาFดเธอหากแม้D#นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำD#

* |

A# | A# |D# | D# |
A# | A# |D# | D# |

ดวงใจA#ฉันมีแค่หนึ่A#และรักอย่างสุดD#ซึ้งเต็มดวงใจD#หากแม้นใครทำเธอหวั่Gmนไหวขอเธอจงไม่เปลี่ยFนไปก็เพราD#ะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ..ดวงนี้D#

* |

มีA#ฉัน แล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่มอA#ง จะไม่มองใครซ้อนทับใจใจดวงD#นี้..จะไม่หยุดพักจะปรนนิบัติD#ภักดีเป็นฮันนี่อยู่ทุกวัน

** |

 A# | A#           หวังว่าเธD#อจะไม่ไปไหน ถึงเธอD#คนดี A# | A#           ฉันสัญญD#าจะไม่ไปไหน            ขอD#เพียงเธอเข้ามาD#..            นั่งในดวงใA#คอร์ดเพลง ดวงใจ PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง ดวงใจ PALMY ปาล์มมี่เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ โปรดส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยบอกรักฉันบ่อยๆวอนเธอจงอย่าจืดจาง ใจคงบางถ้าขาดเธอ หากแม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ ดวงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างสุดซึ้งเต็มดวงใจ หากแม้นใครทำเธอหวั่นไหว ขอเธอจงไม่เปลี่ยนไป ก็เพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจดวงนี้ มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มอง จะไม่มองใครซ้อนทับใจ ใจดวงนี้จะไม่หยุดพัก จะปรนนิบัติภักดีเป็นฮันนี่อยู่ทุกวัน หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนดี ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ