ดวงใจยังมีรัก

 The Possible สตริง อารมณ์อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ดวงใจยังมีรัก The Possible เดอะ พอสซิเบิล

ฝากเวลA#า..วอนรำพัน..ข้ามคืนวันGmมาชิดใกล้รักที่รอCmน..แรมมาไกล..แค่ไหนD#เธอรู้ดีหวังว่าเธCmอ..ยังมีใจ..จดและจำFคำนี้ไว้

ดวงใจฉันรักCm | Fเธอ..ดวงใจฉันรักCm | Fเธอ

ครั้งนั้Cmนถ้าฉันได้รู้คงเคียFงคู่สุขสันต์เพียงแต่ฉัCmนกลับตัวและหัวใจFแต่ฉัCmนทำตัวเองให้ร้าFงแรมห่างไกลเลวแค่ไหCmนยอดชู้เธอคงจะรู้Fดี

แต่จะจากกันA#ไกลเพียงไรแต่ดวงใGmจมิเคยห่างรัก..ไม่เคCmยจะจืดจาง..ออกห่าD#งจากหัวใจขอเพียงเธCmอจงอย่าลืม..ถ้อยคำD# ๆ นี้ไปถึงตัวห่าCmงไกลอย่างไร แต่เธอโปรดรู้Fไว้

ดวงใจฉันรักเธCmรู้Fไว้ดวงใจฉันรักเธCmรู้Fไว้ดวงใจฉันรักเธCmรู้Fไว้ดวงใจฉันรักเCm | (F)ธอ

   ยังCmไม่ลืมเราเลว จนเธFออำลา   ยังติดตCmาดวงหน้าเธอมีน้ำตาคลF Cm  ไม่เคยกลับใจ ผิดแค่ไหFน ให้เธอท้อ   เพียงแค่ขอCmยอมรับเอาไว้ในโทษทัF

* | ** |

Cm | F |Cm | F |
Cm | F |Cm | F |

* | ** |ดวงใจยังมีรัก The Possible เดอะ พอสซิเบิล