อายเพื่อนเธอ

SoCool, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อายเพื่อนเธอ SoCool โซคูล

Am D | G Em |Am D | G D |

จดจำGวันที่เรEmา..อยู่ด้วยกัAmน..ทุก ๆD เย็นยืGนกินขนEmม และดื่มน้ำAm..ถุงเดียวDกัน

หวาCนและซึ้Cmง..จนฉันใจBmเริ่มสั่Emและไม่คิAmด คนอย่างฉันจะพบเธD

นั่งร้อGงเพลงกับเธEmอ สบตาเธAmอ..จนเขินDอายดูG..เราสอEmง..ช่างมีควาAmมรักจริงDใจ

แม้Cว่าฉัCmน..มันไม่มีBm..อะไEmอยากขอบใAmจ..ที่เธอมีDใจให้กัG

แล้Amววันนี้D..ก็ไม่หวBmานดังเก่Emก็คนเรAmา..มันต้องมีDเส้นทางเดินGใหม่ควาCมจำเจหรือบางอย่าBmงอาจเปลี่ยนหัวEmใจไม่ต้อAmงบอกอะไรD ก็รู้ดีG

ฉันรู้ว่าเธอน่ะอาAmยเพื่อนเธDที่ต้องมาเจBmอฉันบ่อEmก็เงิAmน..มันน้อDย ไม่พอจะเลี้Gยงใคร ๆEmอยากพAmาไปดูหนัDง ก็ยังไม่มีBmตังค์ใช้EmฉันขAmอเดินจากไปDไม่ว่ากัG D

จากกันG ขอให้เธEmอ..โปรดจดจำAm..ความรักDเราวัGนที่เหงEmา ให้เธอมีAmฉันในDใจแล้CวพอฉัCmน..ได้ดีBmเมื่อไหEmร่ตอบได้ไหAmม..ว่าจะรอDมาพบกัG D

G Em | Am D |G Em | Am D |
C Cm | Bm Em |Am D | G |

** |

อยากพาAmไปดูหนัDง ก็ยังไม่มีBmตังค์ใช้Emแต่รัAmกเธอกว่าใคDรก็แล้วกัG

Am D | G Em |Am D | G | G |อายเพื่อนเธอ SoCool โซคูล