อายเพื่อนเธอ

 โจ๊ก โซคูล SoCool สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อายเพื่อนเธอ SoCool โซคูล
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรภพ จันทร์เจริญเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am D | G Em |Am D | G D |

จดจำGวันที่เรEmา..อยู่ด้วยกัAmน..ทุก ๆD เย็นยืGนกินขนEmม และดื่มน้ำAm..ถุงเดียวDกัน

หวาCนและซึ้Cmง..จนฉันใจBmเริ่มสั่Emและไม่คิAmด คนอย่างฉันจะพบเธD

นั่งร้อGงเพลงกับเธEmอ สบตาเธAmอ..จนเขินDอายดูG..เราสอEmง..ช่างมีควาAmมรักจริงDใจ

แม้Cว่าฉัCmน..มันไม่มีBm..อะไEmอยากขอบใAmจ..ที่เธอมีDใจให้กัG

แล้Amววันนี้D..ก็ไม่หวBmานดังเก่Emก็คนเรAmา..มันต้องมีDเส้นทางเดินGใหม่ควาCมจำเจหรือบางอย่าBmงอาจเปลี่ยนหัวEmใจไม่ต้อAmงบอกอะไรD ก็รู้ดีG

ฉันรู้ว่าเธอน่ะอาAmยเพื่อนเธDที่ต้องมาเจBmอฉันบ่อEmก็เงิAmน..มันน้อDย ไม่พอจะเลี้Gยงใคร ๆEmอยากพAmาไปดูหนัDง ก็ยังไม่มีBmตังค์ใช้EmฉันขAmอเดินจากไปDไม่ว่ากัG D

จากกันG ขอให้เธEmอ..โปรดจดจำAm..ความรักDเราวัGนที่เหงEmา ให้เธอมีAmฉันในDใจแล้CวพอฉัCmน..ได้ดีBmเมื่อไหEmร่ตอบได้ไหAmม..ว่าจะรอDมาพบกัG D

G Em | Am D |G Em | Am D |
C Cm | Bm Em |Am D | G |

** |

อยากพาAmไปดูหนัDง ก็ยังไม่มีBmตังค์ใช้Emแต่รัAmกเธอกว่าใคDรก็แล้วกัG

Am D | G Em |Am D | G | G |คอร์ดเพลง อายเพื่อนเธอ So Cool โซ คูล

เนื้อเพลง อายเพื่อนเธอ SoCool โซคูลจดจำวันที่เราอยู่ด้วยกันทุกๆเย็น ยืนกินขนม และดื่มน้ำถุงเดียวกัน หวานและซึ้งจนฉันใจเริ่มสั่น และไม่คิด คนอย่างฉันจะพบเธอ นั่งร้องเพลงกับเธอ สบตาเธอจนเขินอาย ดูเราสองช่างมีความรักจริงใจ แม้ว่าฉันมันไม่มีอะไร อยากขอบใจที่เธอมีใจให้กัน แล้ววันนี้ก็ไม่หวานดังเก่า ก็คนเรามันต้องมีเส้นทางเดินใหม่ ความจำเจหรือบางอย่างอาจเปลี่ยนหัวใจ ไม่ต้องบอกอะไร ก็รู้ดี ฉันรู้ว่าเธอน่ะอายเพื่อนเธอ ที่ต้องมาเจอฉันบ่อย ก็เงินมันน้อย ไม่พอจะเลี้ยงใครๆอยากพาไปดูหนัง ก็ยังไม่มีตังค์ใช้ ฉันขอเดินจากไปไม่ว่ากัน จากกัน ขอให้เธอโปรดจดจำความรักเรา วันที่เหงา ให้เธอมีฉันในใจ แล้วพอฉันได้ดีเมื่อไหร่ ตอบได้ไหมว่าจะรอมาพบกัน อยากพาไปดูหนัง ก็ยังไม่มีตังค์ใช้ แต่รักเธอกว่าใครก็แล้วกัน