เฟสส่อง

 เต้ย อธิบดินทร์ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เฟสส่อง เต้ย อธิบดินทร์

C | G |Am | Em |
F | Em |Dm | G |

 C กะจบกันโดนแล้วเด้น้อเฮEmาสองคน Am แต่เซื่อบ่ว่า เจ้ายังมาเวีEmยน มาวนอยู่ในใจ F ขนาดเจ้าบล็อก ทั้งเฟส ทั้งเบEmอร์ ทั้งไลน์ ทั้งใจ Dm กะยังอุตส่าห์สมัครเฟสใหGม่ เข้าไปส่อง

 C อยากฮู้สื่อดอกว่าน้องนั้นกินEmอยู่จั่งใด๋ Am บ่ได้ตั้งใจดอกมาก้าวก่าEmยหัวใจเพิ่น F ได้จอบ ได้ซอม เฟสเจ้ายามคิดEmฮอดเหลือเกิน Dm มันพอกะเทิน ลังเทื่อกะอยาGกสิทักไป

ต้องห้ามใจไEmว้.. ให้เชื่อAmฟังบางเทื่อบางครั้Emง.. เกินห้ามAmใจกะมีแหน่อDmยู่ไปกดไลค์ยามคิดฮอดแฮEmง บอกบ่ได้ อ้ายเฮ็ดจั่งใด๋G..

กะว่าสิกดแต่หัวใจCแต่น้ำตาไหลจนอดบ่อGยู่จักมื้อเป็นแม่มันหยังบุ๊Amจั่งเผลอไปพิมพ์คอมเมEmนต์กะว่าสิเศร้Fาอยู่ผู้เดียว อยากเจ็Emบบ่ให้เจ้าเห็นแต่ร่างกาFยมันส่างเป็น..บ่ฟังGควม ย้อนมัน..ยังคิดฮอด

C | G |Am | Em |
Dm | Em |F | G |

* | ** |

C |คอร์ดเพลง เฟสส่อง เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อเพลง เฟสส่อง เต้ย อธิบดินทร์กะจบกันโดนแล้วเด้น้อเฮาสองคน แต่เซื่อบ่ว่า เจ้ายังมาเวียน มาวนอยู่ในใจ ขนาดเจ้าบล็อก ทั้งเฟส ทั้งเบอร์ ทั้งไลน์ ทั้งใจ กะยังอุตส่าห์สมัครเฟสใหม่ เข้าไปส่อง อยากฮู้สื่อดอกว่าน้องนั้นกินอยู่จั่งใด๋ บ่ได้ตั้งใจดอกมาก้าวก่ายหัวใจเพิ่น ได้จอบ ได้ซอม เฟสเจ้ายามคิดฮอดเหลือเกิน มันพอกะเทิน ลังเทื่อกะอยากสิทักไป ต้องห้ามใจไว้ ให้เชื่อฟัง บางเทื่อบางครั้ง เกินห้ามใจ กะมีแหน่อยู่ไปกดไลค์ ยามคิดฮอดแฮง บอกบ่ได้ อ้ายเฮ็ดจั่งใด๋ กะว่าสิกดแต่หัวใจ แต่น้ำตาไหลจนอดบ่อยู่ จักมื้อเป็นแม่มันหยังบุ๊ จั่งเผลอไปพิมพ์คอมเมนต์ กะว่าสิเศร้าอยู่ผู้เดียว อยากเจ็บบ่ให้เจ้าเห็น แต่ร่างกายมันส่างเป็น บ่ฟังควม ย้อนมันยังคิดฮอด