กาสะลอง

 ลานนา คัมมินส์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กาสะลอง ลานนา คัมมินส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | D |C | G |G | D | G | G |

เมื่อตะวัGน..ลับไEmป.. ไกลCจากขอบฟ้G D/F#เสีEmยงเพลงลBmา.. แว่วมAmากับสายลDกาสะลอGง..ล่องลอG7ย.. ปลิดพลิ้CวไปตามลCmลมความฝัGน..พัดไปD.. ไกลCจากบ้าG

G | G |D | G | G |

บนเส้นทาGง..ฝันไกEmล.. ไปCสู่จุดหมาG D/F#ย..คํEmาสุดท้Bmาย.. แม่ฝาAmก ยังได้ยิDไม่เคยลืมGเลยสักคํG7า  ตราบที่หัวCใจโบยบิCmถ้อยคํานั้Gนยังได้ยิDน.. รักและห่C | Gวง

คืEmนร้าง ทางเBmปลี่ยว  หัวCใจลูกยังGอุ่น     D/F#ควEmามรักไม่Aเคยจาง  ห่าCงกันแสนไกDเหมืGอนดวงดาCว.. พร่างพราGวบนฟ้าไกCไกGล..แสนไกDล.. หัวใจCอยู่ใกล้กัG | G

G | G7 |C | G |
G | D |G | G |

เมื่อตะวัGน..ลับไEmป.. ใจCคิดถึGสะล้Emอ ซอ ซึBmง.. อื้ออึAmงในหัวใDกาสะลอGง..ของแG7ม่..  ไม่รู้Cว่าเมื่อไหCmร่จะได้คืGนไปซบไอD.. อุ่นใจC..ของแGม่

คืEmนหนาว ดาวเBmปลี่ยว  ขอCใจแม่ยังGอุ่น     D/F#ควEmามรักไม่Aเคยจาง  ห่าCงกันแสนไกDเหมืGอนดวงดาCว.. พร่างพราGวบนฟ้าไกCไกGล..แสนไกDล.. หัวใจCอยู่ใกล้กัG

 G D/F#      ห่างกันEm..แสนไกD       หัวใCจ.. อG/Bยู่.. ใกAmล้.. แม่G..

G | G | D | G | G |คอร์ดเพลง กาสะลอง ลานนา คัมมินส์

เนื้อเพลง กาสะลอง ลานนา คัมมินส์เมื่อตะวันลับไป ไกลจากขอบฟ้า เสียงเพลงลา แว่วมากับสายลม กาสะลองล่องลอย ปลิดพลิ้วไปตามลม ลมความฝันพัดไป ไกลจากบ้าน บนเส้นทางฝันไกล ไปสู่จุดหมาย คําสุดท้าย แม่ฝาก ยังได้ยิน ไม่เคยลืมเลยสักคํา ตราบที่หัวใจโบยบิน ถ้อยคํานั้นยังได้ยิน รักและห่วง คืนร้าง ทางเปลี่ยว หัวใจลูกยังอุ่น ความรักไม่เคยจาง ห่างกันแสนไกล เหมือนดวงดาว พร่างพราวบนฟ้าไกล ไกลแสนไกล หัวใจอยู่ใกล้กัน เมื่อตะวันลับไป ใจคิดถึง สะล้อ ซอ ซึง อื้ออึงในหัวใจ กาสะลองของแม่ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะได้คืนไปซบไอ อุ่นใจของแม่ คืนหนาว ดาวเปลี่ยว ขอใจแม่ยังอุ่น ความรักไม่เคยจาง ห่างกันแสนไกล เหมือนดวงดาว พร่างพราวบนฟ้าไกล ไกลแสนไกล หัวใจอยู่ใกล้กัน ห่างกันแสนไกล หัวใจ อยู่ ใกล้ แม่