กาสะลอง

ลานนา คัมมินส์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กาสะลอง - ลานนา คัมมินส์

G | D |C | G |G | D | G | G |

เมื่อตะวัGน..ลับไEmป.. ไกลCจากขอบฟ้G D/F#เสีEmยงเพลงลBmา.. แว่วมAmากับสายลDกาสะลอGง..ล่องลอG7ย.. ปลิดพลิ้CวไปตามลCmลมความฝัGน..พัดไปD.. ไกลCจากบ้าG

G | G |D | G | G |

บนเส้นทาGง..ฝันไกEmล.. ไปCสู่จุดหมาG D/F#ย..คํEmาสุดท้Bmาย.. แม่ฝาAmก ยังได้ยิDไม่เคยลืมGเลยสักคํG7า  ตราบที่หัวCใจโบยบิCmถ้อยคํานั้Gนยังได้ยิDน.. รักและห่C | Gวง

คืEmนร้าง ทางเBmปลี่ยว  หัวCใจลูกยังGอุ่น     D/F#ควEmามรักไม่Aเคยจาง  ห่าCงกันแสนไกDเหมืGอนดวงดาCว.. พร่างพราGวบนฟ้าไกCไกGล..แสนไกDล.. หัวใจCอยู่ใกล้กัG | G

G | G7 |C | G |
G | D |G | G |

เมื่อตะวัGน..ลับไEmป.. ใจCคิดถึGสะล้Emอ ซอ ซึBmง.. อื้ออึAmงในหัวใDกาสะลอGง..ของแG7ม่..  ไม่รู้Cว่าเมื่อไหCmร่จะได้คืGนไปซบไอD.. อุ่นใจC..ของแGม่

คืEmนหนาว ดาวเBmปลี่ยว  ขอCใจแม่ยังGอุ่น     D/F#ควEmามรักไม่Aเคยจาง  ห่าCงกันแสนไกDเหมืGอนดวงดาCว.. พร่างพราGวบนฟ้าไกCไกGล..แสนไกDล.. หัวใจCอยู่ใกล้กัG

 G D/F#      ห่างกันEm..แสนไกD       หัวใCจ.. อG/Bยู่.. ใกAmล้.. แม่G..

G | G | D | G | G |กาสะลอง - ลานนา คัมมินส์