กอดเสาเถียง

 กระต่าย พรรณนิภา Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ภูไทโปรดิวเซอร์: สุรศักดิ์ ป้องศร, อวิรุทธ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์สังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

C#m | G#m |C#m | B |
C#m | G#m |C#m | B |

สิให้EไปยินดีอิหยัG#mง กำลังสิตาย มึงฮู้C#mบ่บ่ได้สEนมื้อสันวันดี ไผสิมีแฮG#mงกะส่างเถาะบ่ไC#mปเหยียบ

ตามระเบีAยบ เสร็จเขาจนได้Bญาติผู้ใหG#mญ่คือสิหน้าบานปานกระด้C#mกะฮักสิตาAย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้งมันอยู่บ่ได้ อยากอาBยเขา..โอB..

น้ำG#ตาตC#mกลงโจก..จักโบG#mกมันจังสิพอพอสิฆ่Aาคนจั่งมึง.. ให้ตาBยไปจากใจเคียC#mดให้คัก ๆ เบิดเหล้G#mาจักว่าจักไห กะยังบ่ไปAยังบ่ตายไปจากใจจัB C#m D#m E | F# Bกเทื่อ...

มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอAเฮ็ดได้แต่กอดเสาเถีBยงแนมไปกองเฟีG#mยง กะเห็นแต่หน้าขาว C#mเมากะเมาพอตาAย ยังเห็นแต่ภาพเก่า ๆBกูคิดฮอดเขา โC#mอ..ย...

มันเจ็บพอปานสิใจขาAด พัดไปกับสายลมส่Bลิ่วหลุดไปคือว่าG#mว ที่เอาคืนบ่ไC#mด้ห่ายเหล้าเข้าปาAก สะมั๊กจนน้ำตาไหBฮ้องเอิ้นใส่เสีG#ยง มาC#mเด้อ..ขวัญเอย..

A B | G#m C#m |A B | C#m |
A B | G#m C#m |A B | E B |

* | ** | *** |

A B | G#m C#m |A B | C#m | C#m |คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง กอดเสาเถียง กระต่าย พรรณนิภาสิให้ไปยินดีอิหยัง กำลังสิตาย มึงฮู้บ่ บ่ได้สนมื้อสันวันดี ไผสิมีแฮงกะส่างเถาะ บ่ไปเหยียบ ตามระเบียบ เสร็จเขาจนได้ ญาติผู้ใหญ่คือสิหน้าบานปานกระด้ง กะฮักสิตาย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้ง มันอยู่บ่ได้ อยากอายเขาโอ น้ำตาตกลงโจกจักโบกมันจังสิพอ พอสิฆ่าคนจั่งมึง ให้ตายไปจากใจ เคียดให้คักๆเบิดเหล้าจักว่าจักไห กะยังบ่ไป ยังบ่ตายไปจากใจจักเทื่อ มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอด เฮ็ดได้แต่กอดเสาเถียง แนมไปกองเฟียง กะเห็นแต่หน้าขาวๆเมากะเมาพอตาย ยังเห็นแต่ภาพเก่าๆกูคิดฮอดเขา โอย มันเจ็บพอปานสิใจขาด พัดไปกับสายลมส่า ลิ่วหลุดไปคือว่าว ที่เอาคืนบ่ได้ ห่ายเหล้าเข้าปาก สะมั๊กจนน้ำตาไหล ฮ้องเอิ้นใส่เสียง มาเด้อขวัญเอย