กอดเสาเถียง

กระต่าย พรรณนิภา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กอดเสาเถียง - กระต่าย พรรณนิภา

C#m | G#m |C#m | B |
C#m | G#m |C#m | B |

สิให้EไปยินดีอิหยัG#mง กำลังสิตาย มึงฮู้C#mบ่บ่ได้สEนมื้อสันวันดี ไผสิมีแฮG#mงกะส่างเถาะบ่ไC#mปเหยียบ

ตามระเบีAยบ เสร็จเขาจนได้Bญาติผู้ใหG#mญ่คือสิหน้าบานปานกระด้C#mกะฮักสิตาAย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้งมันอยู่บ่ได้ อยากอาBยเขา..โอB..

น้ำG#ตาตC#mกลงโจก..จักโบG#mกมันจังสิพอพอสิฆ่Aาคนจั่งมึง.. ให้ตาBยไปจากใจเคียC#mดให้คัก ๆ เบิดเหล้G#mาจักว่าจักไห กะยังบ่ไปAยังบ่ตายไปจากใจจัB C#m D#m E | F# Bกเทื่อ...

มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอAเฮ็ดได้แต่กอดเสาเถีBยงแนมไปกองเฟีG#mยง กะเห็นแต่หน้าขาว C#mเมากะเมาพอตาAย ยังเห็นแต่ภาพเก่า ๆBกูคิดฮอดเขา โC#mอ..ย...

มันเจ็บพอปานสิใจขาAด พัดไปกับสายลมส่Bลิ่วหลุดไปคือว่าG#mว ที่เอาคืนบ่ไC#mด้ห่ายเหล้าเข้าปาAก สะมั๊กจนน้ำตาไหBฮ้องเอิ้นใส่เสีG#ยง มาC#mเด้อ..ขวัญเอย..

A B | G#m C#m |A B | C#m |
A B | G#m C#m |A B | E B |

* | ** | *** |

A B | G#m C#m |A B | C#m | C#m |กอดเสาเถียง - กระต่าย พรรณนิภา