กอดเสาเถียง

  ปรีชา ปัดภัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ภูไทโปรดิวเซอร์: สุรศักดิ์ ป้องศร, อวิรุทธ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์สังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0832463936

Am | Em |Am | G |
Am | Em |Am | G |

สิให้CไปยินดีอิหยัEmง กำลังสิตาย มึงฮู้Amบ่บ่ได้สCนมื้อสันวันดี ไผสิมีแฮEmงกะส่างเถาะบ่ไAmปเหยียบ

ตามระเบีFยบ เสร็จเขาจนได้Gญาติผู้ใหEmญ่คือสิหน้าบานปานกระด้AmกะฮักสิตาFย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้งมันอยู่บ่ได้ อยากอาGยเขา..โอG..

น้ำEตาตAmกลงโจก..จักโบEmกมันจังสิพอพอสิฆ่Fาคนจั่งมึง.. ให้ตาGยไปจากใจเคียAmดให้คัก ๆ เบิดเหล้Emาจักว่าจักไห กะยังบ่ไปFยังบ่ตายไปจากใจจัG Am Bm C | D Gกเทื่อ...

มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอFเฮ็ดได้แต่กอดเสาเถีGยงแนมไปกองเฟีEmยง กะเห็นแต่หน้าขาว AmเมากะเมาพอตาFย ยังเห็นแต่ภาพเก่า ๆGกูคิดฮอดเขา โAmอ..ย...

มันเจ็บพอปานสิใจขาFด พัดไปกับสายลมส่Gลิ่วหลุดไปคือว่าEmว ที่เอาคืนบ่ไAmด้ห่ายเหล้าเข้าปาFก สะมั๊กจนน้ำตาไหGฮ้องเอิ้นใส่เสีEยง มาAmเด้อ..ขวัญเอย..

F G | Em Am |F G | Am |
F G | Em Am |F G | C G |

* | ** | *** |

F G | Em Am |F G | Am | Am |คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง ปรีชา ปัดภัย

เนื้อเพลง กอดเสาเถียง ปรีชา ปัดภัยสิให้ไปยินดีอิหยัง กำลังสิตาย มึงฮู้บ่ บ่ได้สนมื้อสันวันดี ไผสิมีแฮงกะส่างเถาะ บ่ไปเหยียบ ตามระเบียบ เสร็จเขาจนได้ ญาติผู้ใหญ่คือสิหน้าบานปานกระด้ง กะฮักสิตาย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้ง มันอยู่บ่ได้ อยากอายเขาโอ น้ำตาตกลงโจกจักโบกมันจังสิพอ พอสิฆ่าคนจั่งมึง ให้ตายไปจากใจ เคียดให้คักๆเบิดเหล้าจักว่าจักไห กะยังบ่ไป ยังบ่ตายไปจากใจจักเทื่อ มาเหมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอด เฮ็ดได้แต่กอดเสาเถียง แนมไปกองเฟียง กะเห็นแต่หน้าขาวๆเมากะเมาพอตาย ยังเห็นแต่ภาพเก่าๆกูคิดฮอดเขา โอย มันเจ็บพอปานสิใจขาด พัดไปกับสายลมส่า ลิ่วหลุดไปคือว่าว ที่เอาคืนบ่ได้ ห่ายเหล้าเข้าปาก สะมั๊กจนน้ำตาไหล ฮ้องเอิ้นใส่เสียง มาเด้อขวัญเอย