เก็บรัก

 The Bottom Blues สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เก็บรัก Ammy The Bottom Blues
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอมมี่ The Bottom Bluesเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Whitemusic Record

G | Em |Am | D |

รู้Gดี..ว่าฉันEmไม่ควรที่จะรักAmเธอ..อีกต่อDไปเข้าGใจ..ความรัEmกของเรามันได้จบAmลงและฉันคงDไม่อาจ

จะฉุAmด จะรั้ง และดึงเธอไว้ยังไงDก็คงไม่อยู่แต่สิ่Amงสุดท้ายที่อยากให้รู้สิ่งเดียDวที่ฉันต้องการ

เก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อGฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหCม่เก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะได้Amไหมแม้ในตอนนี้เธอจะไปรักDใคร

เก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อGนนะฉันยังไม่พร้อมจะเอามันกลัCบมาและหากวันใดที่ใจเธออ่อAmนล้าได้โปรดจงรู้ว่าเธอยังมีDฉัน..อยู่ตรงนี้ที่เดิมในใจ

G | Em |Am | D |

รู้Gดี..ว่าฉันEmไม่ควรที่จะรบAmกวน..เธออีกต่อDไปเข้าGใจ..ความฝัEmนของเรามันต้องจAmบลงและฉันคงDไม่อาจ

* | ** |

G | G |คอร์ดเพลง เก็บรัก Ammy The Bottom Blues

เนื้อเพลง เก็บรัก Ammy The Bottom Bluesรู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป เข้าใจ ความรักของเรามันได้จบลง และฉันคงไม่อาจ จะฉุด จะรั้ง และดึงเธอไว้ ยังไงก็คงไม่อยู่ แต่สิ่งสุดท้ายที่อยากให้รู้ สิ่งเดียวที่ฉันต้องการ เก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อน ฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ เก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะได้ไหม แม้ในตอนนี้เธอจะไปรักใคร เก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนนะ ฉันยังไม่พร้อมจะเอามันกลับมา และหากวันใดที่ใจเธออ่อนล้า ได้โปรดจงรู้ว่าเธอยังมีฉัน อยู่ตรงนี้ที่เดิมในใจ รู้ดี ว่าฉันไม่ควรที่จะรบกวนเธออีกต่อไป เข้าใจ ความฝันของเรามันต้องจบลง และฉันคงไม่อาจ